Çeşme’de “plan” tartışması

Çeşme'de "plan" tartışması

Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu, ilçenin 1/25000'lik revize imar planlarını hazırladıklarını, planların 6 aydır İzmir İl Özel İdaresinde onaylanmayı beklediğini ve bu nedenle 3 otelin bu yıl Çeşme'de hizmete giremediğini iddia etti.

Tütüncüoğlu, planları eskiden Bayındırlık ve İskan ile Çevre ve Orman Bakanlıklarının onayladığını, daha sonra yetkinin İl Özel İdarelerine aktarıldığını belirtti. Hazırladıkları planları İzmir İl Özel İdaresine gönderdiklerini ifade eden Tütüncüoğlu, "Özel İdarede 6 aydır bekliyor. Aynı zamanda turizmin önüne de geçiyor. Özellikle Ayasarandi adı verilen bölgede en az 3 tane otel başlayacaktı, bu nedenle başlayamadı" dedi.

İl Genel Meclisi üyelerinden planların onaylanmasını defalarca rica ettiklerini söyleyen Faik Tütüncüoğlu, konunun "Ahmet'in, Mehmet'in işi olmadığını", doğrudan doğruya turizmi ilgilendirdiğini ifade etti.

2 bin ek yatak kapasitesi

Planların onaylanmamasını, "Türkiye'nin gelişmesini durdurma" olarak nitelendiren Tütüncüoğlu, planların onaylanması durumunda hizmete girecek 3 otelin yatak kapasitesinin 2 bin-2 bin 500'ü aşacağını, bunun da Türkiye turizmine önemli katkı sağlayabileceğini ifade etti. Revizyon planlarının bir an önce onaylanması gerektiğini savunan Tütüncüoğlu, "İtiraz varmış, onu bekleyeceklermiş" dedi. Resmi işlemleri kolaylaştırmak için yetkinin merkezden alınıp yerele aktarıldığı durumlarda işlerin daha da zorlaştığını savunan Faik Tütüncüoğlu, "Çeşme'ye gelen her döviz, avro Türkiye'ye gelmiş oluyor. Yatırımların önünün tıkanmaması gerekir" diye konuştu.

Tütüncüoğlu, ilçede 111 bin dönüm arazide golf sahası yapmak gibi bir projeleri de olduğunu, bu projelerinin de planlama olmadığı ve su sorunu bulunduğu için hayata geçemediğini savundu.

İl özel idaresinin açıklaması

İzmir İl Özel İdaresi yetkilileri de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 1/100000 ölçekli Manisa-Kütahya-İzmir Çevre Düzeni Planı'nın Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Temmuz 2007 tarihinde onaylandığını, üst ölçekli bu plana dayalı olmak şartıyla 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın da nüfus, iş gücü, sosyal ve ekonomik verilerin ışığında Valilik, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, belediyeler ve diğer idarelerin işbirliğiyle "bütüncül" olarak hazırlanması gerektiğini belirtti.

Çeşme ilçesinin de merkez planlama alt bölgesi sınırları içinde kaldığına dikkati çeken yetkililer, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çeşme Belediye Başkanlığının 18 Eylül 2007 tarihli yazısıyla, SİT kararlarının değişmesinden dolayı, yetki alanlarında 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu hazırlayarak İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında idarenin onayına sunulmuştur. Çevre ve Orman Bakanlığınca itirazlar değerlendirilme aşamasındadır. Çeşme Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ölçekli planının revizyonunun incelenebilmesi için 1/100000 ölçekli Çevre Düzenleme Planına yapılan itirazların kesinleşmesi gerektiği hususu belediyeye iletilmiştir.

Ayrıca Çeşme Belediyesinin hazırladığı 1/25000 ölçekli planlar inceleme aşamasında iken 30'a yakın itiraz dilekçesi idaremize ulaşmıştır. Hedefimiz, kentin tamamında üst ölçekli planlar hazırlamak ve kurum görüşleri bile tamamlanmadan hazırlanan mevzii imar planlarının önünü kesmektir."

Haber Ekspres / 28.03.2008