Çeşme dava konusu oldu

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Çeşme Alaçatı ve Paşalimanı bölgesinde, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun sit derecelerini aşağı çeken kararının ardından, belediyelerin hazırladığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla yürürlüğe giren Çeşme-Alaçatı-Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi Çevre Düzeni Planının iptali istemiyle dava açacak.

TMMOB İzmir İKK'da İmar ve Kentleşme Komisyonu sekreteryasını yürüten TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çilingir, harita, elektrik ve kimya mühendisleri ile peyzaj mimarları odaları temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, Çeşme Alaçatı ve Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve
Geliştirme Bölgesi kapsamında hazırlanan ve 25 Nisan 2006'da yürürlüğe
giren çevre planının bir çok olumsuzluk içerdiğini savundu.
Planın, Kültür ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin tanımladığı biçimde ''kaynakların koruma-kullanma dengesini'' gözetmediğini ileri süren Çilingir, planın tamamen yarımadada mülk edinen girişimcilerin rant beklentilerini sağlamaya yönelik olduğunu iddia etti.
Planın İl Çevre Düzeni Planı çalışmaları tamamlanmadan hızla yürürlüğe sokulmak istendiğini de savunan Çilingir, plana ilişkin TMMOB'a bağlı mimarlar, peyzaj mimarları ve ziraat mühendisleri odasının süresi içinde bulundukları itirazlara bugüne kadar ne Çeşme ne de Alaçatı belediyelerinden yanıt gelmediğini söyledi.
Bu koşullarda plana yönelik itirazlarını yargıya taşımaktan başka seçenekleri kalmadığını ifade eden Çilingir, plana itirazda bulunan bu odalar ile daha önce resmi itirazları olmayan diğer İKK üyesi odaların, planın iptali için İzmir İdare Mahkemesinde dava açacağını bildirdi.

Haber Ekspres 22.07.2006