‘Ekonomik verim’ gerekçesi orman talanını meşrulaştıramaz

‘Ekonomik verim’ gerekçesi orman talanını meşrulaştıramaz

Hükümetin, orman alanının, ‘ekonomik verim’ söz konusu ise tarım için kullanılabilineceğine ilişkin düzenlemesine Danıştay’dan red

Peyzaj Mimarları Odası (PMO)’nun “6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2’inci Maddesi’nin (A) bendine göre orman sınırları dışına çıkarılacak yerler hakkında yönetmelik” ile ilgili açtığı davada Danıştay 8’inci Dairesi bazı maddeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Daniştay 8’inci Dairesi, “Devlet ormanı olmasına rağmen tarım ürüleri yetiştirilmesi ve çok yönlü zirai işletme olarak kullanılması ekonomik verim gücü bakımından, orman yetiştirilmesinden daha faydalı bulunan araziler” ifadesinin geçtiği yönetmeliğin 4. maddesinin (n) fıkrasının, içinde “ekonomik verim gücü” ibaresinin sınırları belli olmayan, objektif bir kriter olmadığınave bu haliyle Anayasa’nın orman arazilerinin orman olarak korunması ilkesi ile örtüşmediğine hükmederek, yürütmesini durdurdu.

Yine aynı yönetmeliğin “uygulama” başlıklı 9’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının “orman kadastrosu şart değildir” ibaresi de hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durduruldu.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen PMO Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, ormanların hızla yok olduğunu belirterek, ormanların başka yerlere taşınması, ormanlık alanın talanı anlamına geldiğini belirtti. Oruçkaptan, davanın 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde sonuçlanmasının ayrıca mutluluk verici olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Meclis’e orman alanlarının turistik tesis kurulmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmesine ilişkin yasa veriliyor. Biz bunun da takipçisi olacağız. Orman alanları turistik yerler olamazlar. Ormanların yok olmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca orman alanlarının kullanımına ilişkin yabancılara da verilmesine karşıyız”.

Anayasa hatırlatması

Danıştay’ın verdiği kararın gerekçesinde de orman alanlarının korunmasının Anayasal güvence olduğu söylendi. Biz yetkilileri yasalara saygılı olmaya davet ediyoruz. Ormanların yok edilmesine ilişkin yasal dayanaklar yaratılamayacağını bir kez daha buradan duyurmak istiyoruz”

Oruçkaptan, ormanlık alanların yok olmasına izin veren hükümetin derhal bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “Ormanlar geleceğimizdir. Ormanların yok olması, geleceğimizin yok olması anlamına gelir” dedi.

Süreçle ilgili bilgi veren PMO avukatı Emre Baturay Altınok da yürütmesi durdurulmayan diğer maddeler ile ilgili Cuma gününe kadar itiraz edeceklerini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

Evrensel / 26.03.2008