ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ KURULUYOR

TMMOB Şehir Plancıları Odası 24. Olağan Genel Kurulu’nda görüşülen ve kabul edilen “Şehircilik, Politika Geliştirme,Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Komisyonu Raporu” ile oda bünyesinde bir “Şehircilik Enstitüsü” kurulması öngörülmüştü…. Bu amaçla Oda Bünyesinde oluşturulan ve Melih Ersoy, Tarık Şengül, Remzi Sönmez, Nevzat Uğurel, Nevzat Can, Osman Balaban, Belma Babacan, Yaser Gündüz ve Fikret Zorlu’dan oluşan Komisyon, çalışmalarını tamamlayarak “Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Şehircilik Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönergesi”ni hazırlamıştır. Yönerge hakkında Şubelerden alınan görüşler doğrultusunda son düzenlemeleri yapılan Yönerge, Yönetim Kurulu’nun 13.03.2007 tarih ve 24/50 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

YÖNERGEYİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN