Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2009-2010

Türkiye‘de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri arasında düzenlenen bir yarışma olan "Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2009-2010" TMMOB Şehir Plancıları Odası ile planlama okulları arasında koordinasyonu, işbirliğini ve sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda TUPOB tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın amacı; mesleğe adım atma aşamasında olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmek ve planlama disiplini ile ilgili birimlerin dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı olan Şehir ve Bölge Plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamaktır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri‘nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.

Başvurular Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün bulunduğu ilde Odanın Şubesi veya İl Temsilciliğine başvuru yapılacaktır.

Son başvuru tarih ve saati :  16.07.2010, saat: 17.00

Başvuru formu için tıklayınız.

Yarışma şartnamesi için tıklayınız.