Ege Palas hakkında Koruma Kurulu’nca alınan karar

Şube Yönetim Kurulumuz, basında yer alan Ege Palas ile ilgili Koruma Bölge Kurulu kararı ile ilgilibir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "İmar mevzuatı açısından açıkça sakınca oluşturan, mahkemece yıkım kararı alınmış 61 metre yüksekliğindeki binanın 9.80'e düşürülmesini öngören planın İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca uygun bulunmaması, İzmir'in kentsel tarihine ilişkin entellektüel birikimi içinde bir "utanç" vesilesi oluşturmuştur. 

Çevresi ve bitişiği tescilli yapılarla dolu, kentsel eski dokunun..

sokak ve cephe özelliklerinin hala kaybolmadığı bir çevrede, görevi "koruma" olan bir devlet kurumunun üyelerince alınan bu kararla ilgili gereken süreçler başlatılacaktır. Ayrıca, bu kararı alan söz konusu kurum üyelerinin de görevlerini hangi etik çerçeve içinde icra ettikleri açıkça sorgulanabilir bir hal almıştır. Kurulun söz konusu kararın altına imza atan üyeleri "koruma anlayışları" açısından inandırıcılıklarını yitirmişlerdir.

Alınan kararın gerekçelerini binlerce yıllık tarihi olan İzmir'in hatrına , İzmir halkı adına soruyoruz ve sormaya devam edeceğiz."