Efemçukuru, sadece bir adım ötemizde

Şehrazat MERCAN

Efemçukuru, sadece bir adım ötemizde

Daha yenice, Payamlı Köyü'ne gittim. Payamlı Köyü'nden doğuya doğru baktığımda, radarı ve hemen altındaki Efemçukuru Köyü'nün üç beş evinin damını gördüm. Bu bölge, biraz aşağıdaki, Kavacık, Gödence ve Gölcük Köylerini de içine alan ve adeta İzmir'in damı sayılabilecek yükseklikte bir bölgedir. İzmir'den, çok değil, yirmi dakika sonra, kendinizi apayrı bir coğrafyada bulursunuz. Önünüzde, birbirini kovalayan dimdik dağlar kimi Seferihisar Denizi'ne kimi de Güzelbahçe Denizi'ne (ki, bu, bir yerin denizi söylemi, bana Bademler Köyü'nden kaldı) doğru yola çıkmış tüm heybeti ile yürüyor gibidir. Eteklerinde üzüm bağları, ormanlar zümrüt gibi kaplamıştır her yanını ve birazcık da heybetli görünümünü yumuşatır adeta.
İşte bu dağlardan, ormanlardan süzülecek sular, yapılması düşünülen Çamlı Barajı'nı dolduracak ve oradan da içme suyu olarak İzmir'e yetişecektir.
İlk kötü haber, Çamlı Baraj projesinden geldi. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çamlı Barajı için "çevreye etkileri önemlidir" diyerek projenin önünü kesmiş. "Hayırdır inşallah!" dedim. Çünkü şimdiye kadar, Bakanlığın önüne gitmiş hiçbir proje için "çevreye etkileri önemlidir" diyerek geri çevrildiğini görmemiştik, elhamdülillah!!!
Oysa işin aslı çarçabuk anlaşıldı. Çamlı Barajı Havzasında, Tüprag Altın Şirketi, siyanür liçi yöntemi ile altın çıkaracaktı. Çevreye etkilerinin önemli olduğu kararı işin bahanesiydi.
Ardından, vazgeçilen Çamlı Baraj havzası (ve dolayısıyla Tahtalı) havzası içinde kalan, Efemçukuru Köylülerinin arazileri, Bakanlar Kurulu tarafından, Kamulaştırma Kanunun 27.maddesi uyarınca acele kamulaştırılmasına karar verildi. Karara konu kanunun 27. maddesi aynen şöyle;
…..sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10. madde esasları dairesinde ve 15. madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir…
Demek ki Tüprag Altın Şirketinin menfaatleri, yurt savunması ihtiyacına eşdeğer. Demek ki Tüprag'ın menfaatlerinin, acele olarak önünün açılması gerekiyor.
Sırada, Hindistan, Pakistan, Çin gibi ülkelerle aynı kategoride yer alan ülkemizde, gemi sökümünün rahatça yapılabilmesi için yeni yönetmelikler ve tebliğler çıkarmada. Bu hükümet çok hızlı, çok becerikli, hele de Başbakan çok yaman. Hele bir de ABD İllinois Eyaleti Senatörü Barack Hussein Obama, New Hampshire'deki ön seçimleri alıp bir de ABD Başkanı oldu mu, değme gitsin. Din kardeşleri, bir de oldu mu can kardeşi. Kim tutar bu hükümeti. Olmayan muhalefet mi? Günü kurtarmakla yetinmek zorunda bırakılmış halkımız mı?
Ancak o kadar da umutsuz olmamak gerek. Baksanıza, arazisi kamulaştırılan Efemçukuru Köylüleri, Tarımsal Amaçlı Kooperatif Başkanı Fikret Bay, kamulaştırma kararının iptali için Avukatı Arif Ali Cangı ile birlikte İdare Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyorlar. Fikret Bay'ın dedesi işgal kuvvet komutanını, kadın kılığına girip öldürmüş ve o dağların, yurt topraklarının savunmasında önemli bir hareketi başlatmış. Şimdi de sıra torunlarında. Kimbilir belki Fikret Bay'a, Efemçukuru Köylülerine ya da avukatına telefon eder de"… yanındayız, senin gibi düşünüyoruz" derseniz, kuvvetleri artar. Boşuna dememiş atalarımız, birlikten kuvvet doğar, diye. Kaldı ki Efemçukuru, İzmir'e bir adım yakınlıkta.

Haber Ekspres / 10.01.2008