Efemcukuru’nda maden için kamulaştırmaya izin

Efemcukuru’nda maden için kamulaştırmaya izin

 

Efemçukuru’nun kamulaştırılmasına onay verilmesi karşısında şaşkına dönen köylüler, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvuracak…
İzmir’in Menderes İlçesi’ne bağlı Efemçukuru Köyü’nde altın çıkartmak isteyen Tüprag Metal Madencilik A.Ş.’nin isteği üzerine Bakanlar Kurulu’nun maden alanı içinde kalan 35 parsel hakkında 10 Aralık 2007 tarihinde aldığı, 3 Ocak 2008’de Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Yurt Savunması’nın gerektirdiği hallerde kullanılan acil kamulaştırma kararı hakkında 20 köylünün açtığı iptal davası, Danıştay 6’ıncı Dairesi tarafından oy birliği ile reddedildi.
Bakanlar Kurulu’nun verdiği acil kamulaştırma kararında kamu yararı olduğu, hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi: “Proje için gerekli kamulaştırma aşamasında, altın madeninin ülke ekonomisine sağlayacağı ciddi ölçüdeki katkı, işletmenin bir an önce tam kapasite ile faaliyete geçmesi ve kesintisiz olarak üretiminin gerçekleştirilmesi, mevcut ekonomik yapı, madencilik sektöründeki koşullar, üretim alanı ve projeye özgü durumlar da Bakanlar Kurulu’nca göz önünde tutularak, taşınmazların acele şekilde kamulaştırılmasına karar verilmesinde hukuka aykırılık yoktur”
Şok etkisi yarattı

Danıştay 6’ıncı Dairesi’nin verdiği ret kararı köyde şok etkisi yarattı. Köylülerin İzmir Barosu üyesi avukatı Arif Ali Cangı, bu tür davalarda verdiği örnek kararlarla tanınan Danıştay 6’ıncı Dairesi’nden bu kararı beklemediklerini söyleyerek, düzeltme için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvuracaklarını söyledi. Yararına kamulaştırma yapılmasına karar verilen tarafın bir ticari işletme olduğunu belirten Avukat Cangı şunları söyledi: “Yapılan işlemde madeni işletecek olan Tüprag Metal Madencilik A.Ş.’nin çıkarı, mülkiyet hakkından üstün tutulmuştur. Olağan kamulaştırma yolu bile tercih edilmemiş, tüm bireylerin katlanmak zorunda olduğu olağanüstü hallerde başvurulan kamulaştırma yoluna gidilmiştir. Bu işlemin kamu yararına olduğu savunmasının da hiçbir haklı yanı yoktur.Yöre halkı da bu yapılanmayı istememektedir.”

Bir hatırlatma

Avukat Cangı ayrıca, firmanın Efemçukuru’ndan çıkartacağı cevheri Uşak Kışladağ’da işleyeceğini ileri sürdüğünü, ancak Danıştay 6’ıncı Dairesi’nin Kışladağ Altın Madeni’nin ÇED olumlu belgesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlattı.

Yenigün / 29.04.2008