Efem Çukuru’nda altın madenine tepki

 Milliyet Ege -06.06.2007{nomultithumb}
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde İzmir’den tepki sesleri yükseldi. Peyzaj Mimarları Odası Şubesi İkinci Başkanı Prof. Tanay Birişçi Yıldırım da Menderes’teki Efem Çukuru Altın Madeni için verilen izinlerin derhal geri alınması gerektiğini belirtti. Prof. Yıldırım, özetle şöyle konuştu: ''İzmir’in içme suyu havzası içinde yer alan maden, yörenin yeraltı ve yerüstü sularını kirletecek. Doğal denge de bozulacak. Ayrıca, son değişikliklerle Çevre Yasası, pek çok konuda devre dışı bırakılmış, işlevsiz hale getirilmiştir.''