‘Doğal kaynaklar heba ediliyor’

‘Doğal kaynaklar heba ediliyor’

TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, AKP Hükümeti’nin iktidara geldiği günden bu yana uyguladığı çevre politikalarıyla Türkiye’nin tarihi ve kültürel alanlarını yok edecek adımlar attığını bildirdi.

Soğancı dün yaptığı yazılı açıklamada, AKP’nin kapitalist küreselleşmeye eklemlenerek petrol, doğal gaz, enerji piyasaları, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgeler, doğrudan yabancı yatırımlar yasası, ihale, maden, kamu yönetimi ve yerel yönetimler ile personel rejimi gibi birçok yeni yasa çıkardığını belirtti.

Çıkarılan yasaların halk sağlığını, güvenliğini ve refahını doğrudan ilgilendirdiğini kaydeden Soğancı, madencilik sektörünün de bu yeni yapılanmadan etkilendiğini aktardı. Maden sektöründe özelleştirmelere gidilerek yabancı sermayeye kapı açıldığını ifade eden Soğancı, yabancıların adeta yağmalamak üzere altın madenleri aradığını ve ürettiğini dile getirdi. Arama ve işletme sürecinde çevre, ekonomi ve toplumun önemsenmediğinin Bergama ve Eşme’de ortaya çıktığına dikkat çeken Soğancı, Kazdağı’nda da Bergama ve Eşme’dekine benzer bir tepkinin oluşmasının normal olduğunu kaydetti.

Arama sürecinde doğal yapının zarar görmemesi, orman alanlarında ağaç kesimine son verilmesini isteyen Soğancı, MTA, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’nün konuya sorumlu yaklaşmasını diledi. Doğal kaynakların toplumsal faydaya dönüşümünü içermeyen, salt parayı ön planda tutan her türlü faaliyetin durdurulmasının gerektiğine işaret eden Soğancı, maden arama ve işletmeciliğinde yargı kararlarına uyulmasının önemine dikkat çekti. (Ankara/EVRENSEL)

Evrensel / 26.12.2007