DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ’NÜN YERİ VE KONUSU BELLİ OLDU…

TMMOB Şehir Plancıları Odası'nda 19.03.2007 tarihinde Kolokyum Yürütme Kurulunun yaptığı toplantıda; Ankara’da ODTÜ Kentsel Politika Planlaması Ana Bilim Dalı’nın ev sahipliğinde yapılacak kolokyumun konu başlığı “Planlama Meslek Alanı, geçmişten geleceğe” olarak belirlenmiştir. Konu ile ilgili internet sitesinde yapılan açıklama:

08.01.2007 tarihinde düzenlenen Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyum birinci Düzenleme Kurulu Toplantısı öncesinde gönderilmiş olan yazılı görüş ve öneriler ile toplantıda yapılan öneriler ve tartışmalar kapsamında;

 

 • Kolokyum konusunun ve mekanının yapılan tartışmalar ve gelecek yeni öneriler çerçevesinde netleştirilmesi için Ocak 2007 sonunda Düzenleme Kurulu’nun tekrar toplanmasına,
 • Kolokyumun tüm bir yıla yayılabilen bir etkinlik olması için çalışmalar yapılmasına, düzenlenebilecek Çalıştay konularının ve düzenlenme biçimi ile Kolokyuma aktarılma biçimlerinin netleştirilmesine,
 • Yeni bir öneri gelmemesi durumunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi ile ikili görüşmelerin başlatılması konusunda Oda’nın inisiyatif kullanmasına, karar verilmişti.

 

14 Şubat 2007 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda yapılan Dünya Şehircilik Günü 31. kolokyum Düzenleme Kurulu ikinci toplantısında, birinci toplantı sonrasında iletilen yeni görüş ve öneriler, birinci toplantı kararları çerçevesinde değerlendirilmiş; 

Kolokyum Konusu:
Bugüne kadar Odamıza ulaşan öneriler ve ilk toplantıda yapılan tartışmalar çerçevesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından konu önerisini geliştiren bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte yeni konu ve yer önerileri bulunması iletilmiştir. Bu yeni önerilere dayalı konu başlıkları,

 • Planlamada Yetki Karmaşası
 • Çevre Duyarlı Planlama Yaklaşımları
 • Bölge Kalkınma Planları Ve Üst Ölçek Planlar
 • Planlama Meslek Alanlarının Yeniden Tartışılması
 • Kamu Yararı

olarak belirlenmiş ve yapılan tartışmalar sonucunda, “Planlama Meslek Alanı” konu başlığının, önerilen konuların bir kısmını kapsayan bir başlık olması gerekçesi ile de 31. kolokyum konusu olarak belirlenmiştir.

Ev Sahibi Üniversite:

 • Daha önce yapılmış olan önerileri kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
 • Kabul edilen konu çerçevesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi,
 • Kendi önerileri olan ve kabul edilen konu başlığı çerçevesinde ODTÜ Kentsel Politika Planlaması Ana Bilim Dalı,

ev sahipliğine talip üniversiteler olarak belirlenmiştir.

Yapılan tartışmalar sonucunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından yapılan konu önerisinden farklı bir konu belirlenmiş olması ve adı geçen Üniversitenin iki düzenleme kurulu toplantısına da katılım sağlamamış olması nedeni ile sorun yaşanabileceği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde henüz eğitime başlamış bir bölüm ve Odamızın Bolu’da Şubesi olmamasının yaratabileceği sorunlar nedeniyle bu iki Üniversitenin ev sahipliği talepleri Düzenleme Kurulu tarafından uygun bulunmamış, ODTÜ Kentsel Politika Planlaması Ana Bilim Dalı’nın belirlenen konu başlığı ele alınmak üzere, aynı zamanda Düzenleme Kurulunca uygun bulunan konunun da üniversitenin önerisi olması da değerlendirilerek, ODTÜ Kentsel Politika Planlaması Ana Bilim Dalı’nın ev sahibi üniversite olmasına karar verilmiştir.

Kolokyumun Yapılacağı yer: Ev sahibi Üniversite’nin Ankara dışında bir ilde yapılacak Kolokyumun da mümkün olduğunu bildirmesi üzerine; Odamız Antalya Şubesi tarafından getirilmiş olan teklifin değerlendirilmesinin Oda Genel Merkezi tarafından bütçe olanakları da gözetilerek yapılması doğrultusunda karar alınmıştır. Antalya Şube tarafından iletilen fizibilite çalışması üzerinde Oda Yönetim Kurulu tarafından, bu kapsamda, yapılan değerlendirme sonucunda, 31. Kolokyumun Ankara’da yapılmasının daha uygun olduğu, ancak bu süreçte konu kapsamında Şube tarafından yapılmış olan çalışma ve istek göz önüne alındığında Antalya Şubeye 31. Kolokyum Yürütme Kurulu’nun kararı doğrultusunda, paralel bir etkinlik (çalıştay, panel,…) düzenlemesi için bir öneri sunulmasının uygun olduğu yönünde karar alınmıştır.

Yürütme Kurulu’nun 19.03.2007 tarihinde yaptığı toplantıda; Ankara’da ODTÜ Kentsel Politika Planlaması Ana Bilim Dalı’nın ev sahipliğinde yapılacak kolokyumun konu başlığı “Planlama Meslek Alanı, geçmişten geleceğe” olarak belirlenmiştir.