Dünya şehircilik gününe ilişkin basın duyurusu

Geleneksel olarak her yıl 8 Kasım’da kutlanan Dünya Şehircilik Günleri; kentleri ilgisi ve alanı haline getiren teorik ve pratik gelişmelerin tartışıldığı ve bu tartışmalardan şehir planlama pratiğine ilişkin çıktıların sağlandığı ve alanımızın ülkemizde düzenlenen en önemli etkinliğidir.

Her yıl düzenlenen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu çerçevesinde düzenlenen etkinlikler ise bir önceki toplantıdan itibaren yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi sonucu toplumsal açıdan en fazla katkı sağlayacağı düşünülen konu etrafında örgütlenmektedir.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 30’uncusu düzenlenecek olan Kolokyum aynı zamanda 6’ncı Türkiye Şehircilik Kongresi,  Odamız ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle 6-7-8 Kasım 2006 tarihlerinde, “Planlama, Siyaset ve Siyasalar” teması altında düzenleniyor. Yerli ve yabacı konukların yapacakları çerçeve sunuşların yanı sıra

 • politika-planlama
 • konut, kentsel dönüşüm, soylulaştırma
 • sosyal politika, sosyal gruplar, planlama
 • yönetim, yönetişim

    

  ise toplantının çeşitli oturumlarında tartışılacak diğer konulardır.

  Dünya Şehircilik Günü 30. Kolokyumuna ve 6. Türkiye Şehircilik Kongresine, toplum yararını korumak ve kollamak adına daha etkin bir mücadele vermek için tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı davet ediyoruz.  

  Saygılarımızla,

  TMMOB Şehir Plancıları Odası
  Yönetim Kurulu