‘Dikkat, Çeşme rantiyenin gözdesi’

ERKAN ÇINAR İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan "Yarımada Bütünleşik Planlaması" başlıklı toplantıda konuşan Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Tolga Çilingir, planlamada tam bir kaos süreci yaşandığını söyledi. Söz konusu bölgenin eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olduğunu ve büyük kesiminin sit alanı olduğunu dile getiren Çilingir şunları söyledi:

"Bölgedeki gölcüklerde en az ıo tane endemik hayvan türü var. Ancak Çeşme, hükümet tarafından turizm kenti ilan edildi ve ulusal, uluslararası sermayenin ilgisini çekecek hale geldi. Yeni rant odakları oluşturulacak bir sahne için her şey hazır."

Çeşme'deki sit alanlarının turizme açılmaya çalışıldığına dikkat çeken Çilingir, "Sit alanı özelliğinin, sermayenin ayaklarına dolanmasının engellenmesi için Paşalimanı bölgesi turizme açılmaya çalışılıyor. 2000 yılında koruma kurulu tarafından oluşturulan birleştirilmiş sit paftasında bazı değişiklikler yapılıyor. Bakanlık özel mülkiyete konu olan sit derecelerini değiştiriyor. Yarımada net, pürüzsüz şekilde pazarlanmak isteniyor" diye konuştu. Tolga Çilingir, koruma kurulunun 2006 yılının mart ayında bazı yerlerin sit derecelerini düşürdüğünü, bazılarını ise sit olmaktan çıkardığını belirterek, "Çevre Düzeni Planı, bölgenin bitki örtüsünün zorunlu hallerde değiştirilebilmesini öngörüyor, ancak bu zorunlu hallerin ne olduğu belirtilmiyor.

Çeşme ve Karaburun'da 2025 yılı nüfusu için gerekli olan alanlardan daha fazlası şimdiden imara açılmış durumda. Sermaye gruplarının bölgeden beklentileri yüksek ve bu nedenle baskı oluşturuyorlar" dedi. Çilingir ayrıca sit alanı olma özelliğinin bir koruma aracı değil, yatırımları çekmeye yarayan bir süs, pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlandığı uyarısı yaptı.

Toplantıda Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına söz alan Hakkı Batur Demiray ise Çeşme-Alaçatı Barajı'nın geçen yılın Ocak ayındaki doluluk oranının yüzde 71 olduğunu, fakat 2007 Ocak ayında bu oranın yüzde 35'e düştüğünü belirterek, bu durumun devam etmesi halinde bölgede Ağustos ayında su sıkıntısı yaşanacağını ifade etti.

Birgün – 22.02.2007