Değerli arsası olan okullar satılıyor!

Değerli arsası olan okullar satılıyor!

Sevim Kahraman

Milli Eğitim Bakanlığı, arazisi değerli olan okulları satıp değersiz arazilerde okul yapmayı planlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), büyük şehirlerde emlak açısından arsası değerli olan okulları satarak, elde edilen gelir ile arsası daha ucuz yerlerde okul kurmayı planlıyor. Böylece, derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılmak isteniyor. Şehir Plancıları Odası Başkanı Pınar Özden, MEB’in ticari kaygıdan öte bir çalışma içinde olmadığını belirterek, söz konusu çalışmanın okul alanları için ulaşılabilirlik gibi bir sorunu gündeme getireceğini vurguladı. Tüccar mantığı ile değerli arsaların birilerine peşkeş çekilmeye çalışıldığını belirten Eğitim Sen MYK üyesi İsmail Sağdıç ise diğer meselelerde olduğu gibi eğitime de kâr-zarar mantığı ile bakıldığını söyledi.

MEB, hükümet tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde arsası emlak açısından değerli olan okulları satacak. Bakanlık ilk olarak büyük şehirlerde iş merkezleri ve fabrikalar arasında sıkışmış olan okulların satışını yapmayı planlıyor. Bakanlık söz konusu okulların satışı sonrasında elde edilen gelir ile arsası daha az değerli olan yerlerde okul kurmayı amaçlıyor. Aynı zamanda çalışma ile ilgili olarak mevzuat değişikliğine de gidecek olan Bakanlık, ilk olarak ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 50’nin üzerinde olan illerden çalışmaya başlayacak. Ayrıca, büyük şehirlerin kent merkezlerinde derslik başına öğrenci sayısının 60’ın üzerine çıkması nedeniyle “İl merkezlerine” özel önem verilmesi planlanıyor.

‘Tüccar mantığı ile yaklaşıyorlar’
Eğitim Sen MYK Üyesi İsmail Sağdıç, okulları satma girişiminin Milli Eğitimin ilk defa gündeme getirdiği bir yaklaşım olmadığını, daha önce çeşitli okulları satma girişimlerini yargı kararları ile engellediklerini hatırlattı. “Yani hükümetin kamusal haklarına yönelik olarak vatandaşın yararlandığı sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkına yönelik olarak bakışı, eğitim hakkına olan bakışına da yansıyor” diyen Sağdıç, tüccar mantığı ile okulları satıp yerine görünüşte daha ucuza okul mal edeceklerini söyledi. Buralardan asıl amaçlananın, o okulların değerli arsalarını birilerine peşkeş çekmek olduğunu vurgulayan Sağdıç, “Diğer meselelerde olduğu gibi eğitime de kâr-zarar mantığı ile bakıp bazı kişilere peşkeş çekmenin ötesinde bir şey yatmıyor” dedi. Sağdıç, MEB’in derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmasına ilişkin ise şunları söyledi: “Zaten var olan dersliğin yanına yenileri yapılarak derslik sayısı artırılabilir. Bir yandan azaltıp, bir yandan çoğaltıp yeni derslik yapmak çok da mantıklı değil.”

Bilimsel yaklaşımdan çok uzak
Şehir Plancıları Odası Başkanı Pınar Özden, planın bilimsellikten uzak ve ticari bir yaklaşımın ürünü olduğunu ifade etti. “Eğitimde yaşanan onca sorun ve yeni okullara ihtiyaç varken, olaya ticari bakıp değerli değersiz tartışması doğru ve bilimsel bir yaklaşım değil” diyen Özden, yapılmak istenenin tamamen ticari kaygıdan öte bir şey olmadığını söyledi. Özden, “Okul alanları için ulaşılabilirlik mesafesi gibi birtakım bilimsel kriterler doğrultusunda okul yerleşimleri yapılması gerekir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Evrensel / 12.02.2008