DEÜ ve İYTE’nin Bölüm Başkanları ile Şubede Toplantı

{nomultithumb}İzmir'de Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün Bölüm Başkanları ile Şube Yönetim Kurulumuz bir araya gelerek, İzmir'de olası ortak etkinlikleri tartışarak bir program oluşturdular. 26 Kasım 2007 akşamı Prof. Dr. Emel Göksu ve Doç. Dr. Semahat Özdemir Şubemizin konuğu oldu…

Toplantıda söz alan Göksu, "Dönüşümün Nesneleri" üzerine bir belgeleme etkinliği geliştirilebileceğini belirterek, tarihsel, doğal ve ekolojik alanlar ile gecekondu alanlarında bu tespitlerin yapılabileceğini, belli bölgelerde belirli ekipler oluşturularak föyler aracılığıyla belgeleme çalışmaları yapılabileceğini, ayrıca kent gezileri düzenlenebileceğini söyledi. Özdemir ise, "Planlama Öğrencileri Buluşmaları"na sahip çıkılması gerektiğini, akademik takvimin bu buluşmalara uygun hale getirilmesi gerektiğini belirterek geziler düzenlenmesi ve belgeleme çalışmaları fikirlerine destek verdi, kent filmleri gösterimlerinin Şubemizde düzenlenmesini önerdi. Toplantıda yapılan fikir alış verişleri sonucunda, TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu'nun görüşü doğrultusunda e-dergi çıkarılması fikri benimsendi ve her iki üniversiteden katılımlarla bir editör kadrosunun görevli olmasına karar verildi. 15 Aralık'ta İzmir'e yakın bir yerde 2007'ye veda yemeği düzenlenmesi, her iki üniversitenin destek vereceği Meslek Seminerleri dizisinin programlanması, bu seminerlerin şehir plancılarının görev yaptıkları farklı kurum ve iş alanlarına göre gruplanarak üç bölüm halinde gerçekleştirilmesi, seminerler için mekan olarak farklı yerler seçilerek gezi programlarıyla bütünleştirilmesi, bir gezi topluluğu oluşturulması, kent kitapları ve kent filmleri gösterimi için ekipler oluşturulması ve her iki üniversitenin Burs Komisyonları'na Oda yayınlarından oluşan setlerin armağan edilmesi kararlaştırıldı.