Danıştay’dan bir ret daha

Turan GÜLTEKİN / İZMİR Milliyet Ege – 17.10.2007{nomultithumb}
Uşak Eşme’de deneme üretimi adı altında yaklaşık 1.5 yıl önce faaliyete başlayan altın madeninin kapatılması için köylüler ve İzmir Barosu üyesi Avukat Senih Özay tarafından Manisa İdare Mahkemesi’ne dava açıldı.

Görevlendirilen bilirkişilerin hazırladığı rapor sonucunda mahkeme madenin çalışmasına izin verdi. Köylülerin Manisa İdare Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz etmesi üzerine Danıştay 6’ncı Dairesi, madenin kapatılmasına hükmetti. Maden geçen ağustos ayında kapatıldı. TÜPRAG firması Danıştay 6’ncı Dairesi’ne başvurup, madenin kapatılmasına neden olan kararın kaldırılmasını istedi. Danıştay 6’ncı Dairesi, 2 Ekim 2007 tarihinde oy birliğiyle verdiği kararda, temyiz aşamasındaki bir yürütmeyi durdurma kararına itiraza ilişkin bir düzenleme olmadığını vurgulayarak bu talebi reddetti.

Kışladağ Altın Madeni’nin hukuka aykırı olduğunun Danıştay 6’ncı Dairesi kararıyla kanıtlandığını söyleyen Avukat Arif Ali Cangı, "Bu işin devamı halinde telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkacaktır. Bu aşamadan sonra Kışladağ Altın Madeni’ni çalıştırmaya yönelik yeni bir girişimde bulunmak yerine işletmenin kapatılarak yörenin eski haline getirilmesi için çalışma başlatılmalıdır" dedi.