Danıştay yine durdurdu

Koza Altın şirketi Balıkesir Havran’dan çıkaracağı maden cevherini, Bergama Ovacık Altın Madeni’nde işleyecekti.

OZAN YAYMAN

İZMİR – Danıştay 6. Dairesi, Koza Altın şirketi aleyhine yeni bir karar verdi. Kozanın, Balıkesir Havrandan çıkaracağı maden cevherini, Bergama Ovacık Altın Madeninde ayrıştırma girişimini ÇED olumlu belgesi olmaksızın onaylayan Balıkesir Valiliğinin işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Konuyla ilgili yargı sürecini Balıkesir İdare Mahkemesinde başlatan yöre halkı bu davayı kaybetti. Yerel mahkeme, Havranda cevher çıkarma işlemi sırasında, ÇED olumlu belgesine gereksinim yoktur yönünde karar veren Balıkesir Valiliği işleminin hukuka uygun olduğu yönünde görüş belirtti.

Yöre halkı bunun üzerine Danıştayda temyiz isteminde bulundu. Danışta 6. Dairesi görüştüğü dava dosyası sonrası, Balıkesir İdare Mahkemesinin kararının geçersiz sayıldığını bildirdi. Yüksek mahkeme, Balıkesir Valiliğinin, Havrandaki işlem için ÇED olumlu belgesi aranmasına gerek yoktur yönündeki kararının yürütmesi durduruldu.

Kaynak: Cumhuriyet – 04.05.2010