Danıştay, Kalkınma Ajansları…

DANIŞTAY, KALKINMA AJANSLARI KURULMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI İÇİN DE YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖNDERME KARARI VERDİ

Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle TMMOB tarafından Danıştay'da açılan davada, Onuncu Daire yürütmeyi durdurma ve dayanak yasa olan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verdi.

Danıştay, daha önce de TMMOB'nin Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada, yürütmeyi durdurma ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması kararı vermişti.

Danıştay kararı

tmmob.org.tr – 28.03.2007{nomultithumb}