Danıştay Kalkınma Ajansları Yönetmeliğinin Yürütmesini Durdurdu.

TMMOB'nin Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada, Danıştay yürütmeyi durdurma ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması kararı verdi.

Dış dayatmalı kamu reformunun bir parçası olan ve 5449 sayılı Yasayla kurulan Kalkınma Ajansları'na karşı hukuki alanda mücadele veren TMMOB, önce Bakanlar Kurulu'nun "Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Kararı"nın..

iptaline ve yürütmenin durdurulmasına, bu işlemin dayanağı 5449 sayılı Yasa'nın Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesine karar verilmesi istemiyle Danıştay'a başvurdu. Daha sonra bu yasaya dayandırılan uygulama yönetmeliğinin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Danıştay, söz konusu yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verirken, kalkınma ajanslarının kurulmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı için açılan dava da halen sürüyor.  

Karar metni: http://www.tmmob.org.tr/images/kalkinma.doc

TMMOB – 21.02.2007