Danıştay çimentoyu durdurdu

Danıştay çimentoyu durdurdu

 

İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Fethiye’nin Yeşil Üzümlü, Koruköy ve İncir köylerinin ortasındaki Deveyanı bölgesinde kurulmak istenen çimento fabrikasının ÇED olumlu raporunu iptal eden yerel mahkeme kararı Danıştay tarafından da onandı. Muğla 1. İdare Mahkemesi, Deveyanı’nda kurulmak istenen mini çimento tesisinin ÇED raporunu iptal ettikten sonra Çevre ve Orman Bakanlığı kararı temyiz etmişti. Dosyayı görüşen Danıştay 6. Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayarak, tesisin yaratacağı çevre kirliliğine dikkat çekti. Bölgenin turizm ve zeytincilik potansiyeline dikkat çekilen kararda, “Tesisin çevre ve yerleşim, bitki örtüsü, tarımsal ürünler ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olacağı anlaşılmıştır. Alıncak önlemler bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeyde değildir” denildi.

 

Kaynak: Cumhuriyet Ege – 08.06.2010 {nomultithumb}