Danışma Kurulu

İzmir’in Geleceğini Tartışıyoruz ! 

İzmir’in geleceğini şekillendirecek iki önemli planı Cumartesi günü yapacağımız Danışma Kurulu’nda tartışacağız.  

{nomultithumb}10 Temmuz 2004’te yayınlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, en geç iki yıl içinde 1/25.000 ölçekli nazım imar plânların yapılması zorunlu olduğundan 2006’da tamamlanan İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Plan, bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden onay aldı. Plan, ilgili kurumların incelemesine sunuldu. Odamızın söz konusu plana ilişkin görüşlerinin oluşturulmasında Danışma Kurulu’muzda geliştirilecek tartışmalar önemli bir rol taşıyacak. Planın danışmanlarından Prof.Dr. Sezai Göksu toplantımıza katılarak plan hakkında bilgiler aktaracak. 

Gündemimizde olan diğer plan ise, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Teşkilat Görevleri Hakkında Kanun’un 2.maddesinin h bendi ve 10. maddesinin c bendine göre ilgili bakanlıkça hazırlatılan İzmir-Manisa-Kütahya illerini kapsayan 1/100000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı. Bakanlık, 51 ilde, yaklaşık 55 milyon hektar alanı kapsayan bir alanda çevre düzeni planları hazırlatıyor. İzmir-Manisa-Kütahya Çevre Düzeni Planı’nı hazırlayan meslektaşımız Necati Uyar da yine bu Danışma Kurulu toplantımızda plan hakkında bir sunum gerçekleştirecek.  

Şubemize zaman zaman iletilen, İzmir’in üst ölçekli planları hakkında bilgi sahibi olunamaması sorununu dikkate alarak, bu buluşmanın meslektaşlarımızı aydınlatacağını düşünmekteyiz. 16 Aralık 2006 Cumartesi günü saat 09.30 ile 14.30 arasında Konak Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Alsancak-Kıbrıs Şehitleri Cad.) yapılacak etkinliğe bütün üyelerimizi bekliyoruz.