Danışma Kurulu 10 Mayıs’ta APİKAM’da !

Şube Danışma Kurulu, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin 2008-2010 hedeflerini, Oda Ana Yönetmeliği'ni tartışmak, Mesleki sorunları ve çözüm önerilerini, İzmir ve Ege'de planlama sorunlarını ele almak üzere 10 Mayıs 2008 Cumartesi günü Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) toplantı salonunda toplanıyor. 13.30-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek Danışma Kurulu'nda üyelerimiz tarafından sunulan gündem maddeleri de ele alınacak. Odamızı birlikte yönetmek gibi bir anlayışla yönetime talip olan Şube Yönetim Kurulu'nun davet metni şöyle:

 

Sayın Üyemiz,

Meslek örgütümüz TMMOB Şehir Plancıları Odası 2008-2010 arasındaki yeni döneme ilişkin yönetim yapılanmasını inşa ediyor. Genel Kurul süreçleri yerini yavaş yavaş, politika ve stratejilerin, programların netleşeceği Danışma Kurullarına bırakıyor. 

16-17 Şubat 2008 tarihinde gerçekleşen 10. Olağan Genel Kurulumuzun ardından 1-2 Mart 2008 tarihinde Odamız Genel Merkez Genel Kurulu‘nu da tamamladık. Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulları ve görev dağılımları belirlendi. Son olarak sorumluluk alanımızda yer alan Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve Bodrum Temsilciliklerimizde toplantılar düzenleyerek, iki yıllık dönem için meslek örgütümüzün yönetim ve temsil kademelerinde yer alacak meslektaşlarımızın belirlenmesi için eğilim yoklamaları tamamlandı.

İzmir Şube Yönetimi olarak, Genel Kurul öncesi söz verdiğimiz gibi "Biz Olmak" iddiasını gerçekleştirmek istiyoruz. "Oda"nın belirli kişilerle özdeş kılınmaması, üyelerden bağımsız somut bir "başka varlık" olarak ifade edilmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bir başka deyişle "Oda"nın bütün üyeleriyle birlikte var olan bir soyut kavram olduğu kabulünü ifade etmeye çalışıyoruz. Bu kabulün gereği olarak, mücadele alanlarında ve etkinliklerde birlikte hareket etmek, programlarımızı birlikte oluşturmak, birlikte üretmek gibi bir yaklaşımın inşa edilebilmesi için Genel Kurul sürecinde açıkladığımız Taslak Programı tartışmaya açmak, katkılarınızla 2008-2010 dönemi ve daha ilerisi için yapılması gerekenleri kayıt altına almak istiyoruz. Bu amaçlarla İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak ve Muğla illerimizde yaşayan meslektaşlarımızı gerçekleştirilecek Şube Danışma Kurulu‘na davet ediyoruz.

Danışma Kurulu toplantımızda görüşülmesi planlanan konu başlıklarını oluşturmaya çalıştık. (Bu başlıklar, katılımcıların önerileriyle toplantının başlangıcında da zenginleştirilebilir.)

•·         TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Hedefleri

•·         TMMOB Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği

•·         Mesleki Sorunlar, Çözüm Önerileri

•·         İzmir ve Ege‘de Planlama Sorunları

10 MAYIS 2008 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.30-17.00 ARASINDA, AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK DANIŞMA KURULU‘na katılımınızın mesleki örgütlülüğümüz ve birlikteliğimiz açısından önemli olduğunu hatırlatır, saygılar sunarız.


TMMOB Şehir Plancıları Odası
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu