DANIŞTAY’TAN ÇOK ÖNEMLİ ÇED KARARI

Serhat BOZTAŞ ANKARA
ÇEVRE Mühendisleri Odası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na açtığı davayı kazandı. Danıştay, ÇED muafiyetine dur dedi. Çevre Mühendisleri Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Taşdemir, Danıştay kararını duyurdu. Taşdemir, İstanbul'daki 3'üncü köprü projesi, Gebze-Orhangazi- İzmir otobanı, Sinop ve Akkuyu nükleer santrali, Hasankeyfi sular altında bırakacak Ilısu Barajı ve Allianoi'yi sular altında bırakacak Yortanh Barajı Projesi için ÇED'in zorunlu tutulacağını söyledi.
ÇED MUAFİYETİ KALKTI
Taşdemir, Danıştay kararı ile Türkiye'de çevresel etkileri yönünden pervasız bir dönemin sona erdiği müjdesini verirken, "1993 öncesi Torba hükmüne konularak ÇED sürecinden muaf tutulan yatırımlar için de ÇED süreci başlamıştır" dedi Taşdemir, şu hususlara dikkat çekti: "17 Temmuz 2008 ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, ÇED'in 'Kapsam Dışı Projeler' başlıklı Geçici 3. Maddesi'nin yürütmesi durduruldu. Artık 'bu proje 1993'ten önce aklıma gelmişti, yatırım programına alınmıştı', 'bu proje plan ve programlarımıza 1993'ten önce girmişti' gibi gerekçeler ile ekolojik yıkım getiren Türkiye'nin en büyük yatırım plan ve projelerinin çevresel etki değerlendirme sürecinden kaçırılması devri sona ermiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 7.10.2010 tarihli kararı ile bu muafiyet 7/2/1993 tarihinden yatırım programına alınmış, hakkında- her ne işlem yapılmış, izinler alınmış olursa olsun üretime ve/veya işletmeye başlamayan projeler yönünden durdurularak Danıştay 6. Dairesi'nin kararı kaldırılmıştır. Danıştay kararı uyarınca 1993 yılı öncesi yatırım programına alınsa dahi tüm projeler için çevresel etkileri değerlendirmesi sürecinin işletilmesi zorunluluk haline gelmiştir." Taşdemir, 1983 yılında çıkarılan ve ÇED düzenlemesi getiren 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun emredici hükümlerinin, aradan 28 yıl geçmesine karşın Yönetmelik hükümleri ile bertaraf edilmeye çalışılmamasını, çevreye rağmen kalkınma anlayışının derhal terk edilmesini istedi.
'TÜM PROJELERİN TAKİPÇİSİYİZ'
Danıştay kararının gereğini Hükümet'in derhal yerine getirmesi gerektiğini belirten Taşdemir, "Çevre Mühendisleri Odası, ÇED sürecinden kaçırılmaya çalışılan tüm projelerin takipçisi olacaktır" ifadelerini kullandı. Başbakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de uyaran Taşdemir şöyle konuştu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı Odamızın davacı olduğu 3. Köprü ile ilgili 1/100 bin ve 1/25 bin'lik plan değişiklikleri ile ilgili davanın derhal kabul edilmesini, plan değişikliklerin iptal edilmesini istiyoruz."
Kaynak: Birgün – 28.01.2011