DANIŞTAYDAN KALKINMA AJANSLARI KURULMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI İLE İLGİLİ TMMOB LEHİNE KARAR

DANIŞTAY'DAN KALKINMA AJANSLARI KURULMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI İLE İLGİLİ TMMOB LEHİNE KARAR

Danıştay Onuncu Daire, "Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı"nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle TMMOB tarafından açılan davada, Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2 ve 3'üncü maddeleri ile "TR62 ve TR31 Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Kurulu Üye Sayılarının, İller ve Kuruluşlar İtibariyle Toplam Dağılımına İlişkin Tablo"nun yürütmesini durdurdu.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2'nci maddesinde kalkınma kurulunun yapısı ve oluşumu, 3'üncü maddesinde ise kalkınma kurulunun teşkili düzenleniyor. Yürütmesi durdurulan "TR62 ve TR31 Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Kurulu Üye Sayılarının, İller ve Kuruluşlar İtibariyle Toplam Dağılımına İlişkin Tablo" ise kalkınma ajanslarında kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının temsil edileceği üye sayısını belirliyordu.

Danıştay Onuncu Daire, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in iptali ve yürütmesinin durdurulması yönünde TMMOB tarafından açılan davada, daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını ise kaldırdı. Anayasa Mahkemesi, söz konusu yönetmeliğin dayanağı olan "Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun"un Anayasa'ya aykırılık iddiasını reddetmişti.

TMMOB / 05.03.2008