DANIŞTAY, TEKEL ARAZİSİ TALANINA DUR DEDİ

Danıştay, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu davada İzmir’in Alsancak semtinde, Atatürk Yüzme Havuzu’nun kuzeyinde bulunan tarihi TEKEL Sigara Fabrikası’nın bir bölümünün satışını ve elden çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan imar planı değişikliğinin yürütmesini durdurmuştur.

İzmir’in mevcut imar planlarında “kamusal tesis alanı” olarak planlanmış olan ve tarihi TEKEL Sigara Fabrikası’nın bir bölümünü oluşturan alana ilişkin, Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan 11.03.2008 tarihli imar planı değişikliği ile alan kamusal tesis kullanımından çıkarılarak, iş merkezi kullanımına dönüştürülmek istenmiştir. Söz konusu imar planı değişikliği, yürürlükteki mevzuata açıkça aykırı olmasının yanında, İzmir’in Alsancak bölgesinde ve yakın çevresinde var olan yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra trafik yoğunluğunu da arttırıcı nitelikte bir düzenlemedir. 

Yürürlükteki mevzuata ve kamu yararına açıkça aykırı olan bu düzenleme, Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşınmış ve 11.03.2008 tarihinde onaylanan imar planı değişikliğinin iptali istenmiştir.

Odamızca açılan dava sonrası, yargıyı devre dışı bırakma ve davayı konusuz bırakma anlamına gelecek biçimde 14.01.2009 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından yeni bir onay kararı alınmışsa da, Danıştay Altıncı Dairesi, her iki kararda da “şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Danıştay Altıncı Dairesi tarafından alınmış olan karar, keyfi biçimde kentlerde çarpıklığı arttıran kararlara imza atan bir yönetim anlayışının ilanıdır. İzmir’in tarihsel kent merkezinin önemli bir parçası olan Alsancak bölgesinde ortaya çıkacak yeni bir yoğunlaşmaya dur denilirken, işçileri günlerce sokakta yatan TEKEL’e ait değerlerin bir parçasının daha kısa süre içinde elden çıkarılması da engellenmiştir.

Bilinmelidir ki, Şehir Plancıları Odası TEKEL ve benzeri, İzmirlilerin öz varlığı olan değerlerin yok pahasına yandaş kesimlere aktarılmasına ve imza altına alınan basit plan değişikliği kararlarıyla kentlerin içinden çıkılmaz duruma gelmesine neden olacak kararlara, hangi kurum tarafından alınırsa alınsın gelecekte de karşı duracak ve yargı yoluna başvurmaktan çekinmeyecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.  13 Nisan 2010

Necati UYAR

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı