Cumhuriyet Ege – 21.07.2010 – Kentsel kısır döngü!

Uzundere’ye taşınmak istemeyen yurttaşlar, Kadifekale çevresinde yeni gecekondu alanları yaratıyor

Kentsel kısır döngü!

Gecekonduları ortadan kaldırmayı amaçlayan kentsel dönüşüm projeleri, yeni gecekondu bölgeleri yaratıyor.

HİCRAN ÖZDAMAR

Kentsel dönüşüm projeleri, yeni gecekondu alanları yaratıyor. İzmir’de, Kadifekale'de gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm, yurttaşların Uzundere'deki konutları benimsememesi nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Yeni konutlara taşınmak istemeyen yurttaşlar, Kadifekale’nin eteklerinde yeni gecekondular oluşturuyor.

 

RANT ALANI…

 

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Gökhan Hüseyin Erkan, belediyelerin oluşturduğu kentsel dönüşüm projelerinin iki belirgin sonucunun bulunduğunu belirterek, “Kentsel dönüşüm projeleri birer başarı örneği olarak gösteriliyor. Bu alanlar gecekondularda yaşayan yoksul kesim olarak nitelendirdiğimiz yurttaşlara, modern apartmanlarda yaşama olanağı sunuyor ama yoksulluk aynı şekilde kalıyor. Diğer bir yönü de gayrimenkul ve siyasi rant sağlanmasıdır” dedi.

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) kamu kurumu olmaktan öte özel şirkete dönüştüğünü vurgulayan Erkan, sanayi yatırımların yerini konut üretiminin aldığını söyledi. Gecekondu alanlarının toplumsal bir proje olarak ele alınması gerektiğini, bu yapılmadığı için yurttaşların kentsel dönüşüme konu olan alanların yakınlarına evler yaptığını kaydetti. Bugün gecekonduların da apartmankonduya dönüştüğüne dikkat çeken Erkan, genel seçimlerin yaklaştığını bu nedenle imar aflarının da yeniden gündeme geleceğini aktardı.

İzmir Uzundere’de TOKİ tarafından yapılan konutların yönetmeliklere aykırı yapıldığı için evlerin ruhsatlandırılmasında sorun yaşandığını anımsatan Erkan, Gecekondu Yasası’nın kullanılmadığını kaydetti. Gecekondu Yasası’nın işlevsizleştirilerek kentsel dönüşüm yasasının keyfi şekilde kullanıldığını belirten Erkan, bunun yanı sıra gelir seviyesi yüksek yurttaşlar için yapılan konutların da kentsel estetikten yoksun olduğunu söyledi.

 

GEREĞİNDEN FAZLA…

 

Türkiye’de aşırı konut üretiminin bulunduğunu anlatan Erkan, “Sanayi tesislerinin yapılması yerine konutlar üretiliyor. Yapıların bir kısmını da alışveriş merkezleri oluşturuyor. Bu denli konut üretimine gereksinim yok. İzmir’de 20 yıl sonrası için 8.5 milyon insana göre konut planlaması yapılıyor. Bu konutların yarısı fazlalık. Üretilen konutlar, yurttaşların ikinci veya üçüncü evlerini oluşturuyor” diye konuştu.

Kadifekale’de yaşayanların küçük bir bölümü, Uzundere’deki yeni yaşam alanlarını kabul ediyor.

Kaynak: Cumhuriyet Ege  – 21.07.2010 {nomultithumb}