Cumhuriyet – 28.07.2010 – Torba yasayla villa affı

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Genel Sekreteri Ümit Özcan, TBMMde kabul edilen torba yasayla kamu mallarının talanı ve villalara gecekondu affının onaylandığını belirtti. Özcan, yaptığı açıklamada TBMM tarafından onaylanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun içinde gizli bir gecekondu affının yer aldığını belirtti. Özcan, yasayla Hazine adına tescil edilen taşınmazların büyük şehirlerde öncelikle Büyükşehir belediyelerine, talebin olmaması halinde ilgili belediyelere bedelsiz olarak devrinin düzenlendiğini belirtti.