ÇEŞME TURİZM BÖLGESİ PROJESİ YARIMADANIN DOĞASINA ZARAR VERECEK KAMU YARARI TAŞIMAYAN BİR PROJEDİR

Bilindiği üzere, son aylarda ülkemizin ve bölgemizin en önemli doğal ve kültürel değerlerinden olan Çeşme Yarımadası için “turizm projesi” tartışılmaktadır. Doğal ve kültürel varlıklarımızın talanı her geçen gün ivme kazanarak sürerken, iktidarın yeni bir “çılgın proje” olarak yarımadayı hedef alması karşısında TMMOB bileşenleri olarak meslek alanlarımızdan yola çıkarak çeşitli uyarılarda bulunmuş ve çekincelerimizi kamuoyuyla da paylaşmıştık. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nu oluşturan odalar tarafından, tüm bu uyarıları bir araya getirerek toplu olarak kamuoyuna sunmak için titiz bir çalışma yürüterek yapılan çalışmanın sonunda, Çeşme Turizm Bölgesi Ön Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Bugün burada sizlerle paylaştığımız rapor, Çevre Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubelerinden meydana gelen çalışma grubu tarafından oluşturuldu. Raporumuzda, “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ”ne ilişkin sürecin gelişimi özetlenirken, bölgenin mevcut durumu ve projenin ortaya çıkarması olası sonuçlar da raporumuzun temel ögelerini oluşturmuştur. Yapılan bu çalışmanın, Çeşme Yarımadası’nın geleceğinin şekillenmesi yolunda ilgili mercilerce göz önünde bulundurularak “turizm” adı altında geri dönüşü olmayan tahribatların önüne geçilmesine, doğal mirasımızın korunmasına, rant odaklı bir anlayışın değil, bilimsel verileri odağına alan ortak aklın ağır basmasına katkı sunmasını umut ediyoruz.

Sonuç olarak; sadece mesleki açıdan değerlendirdiğimizde bilimsel dayanaktan yoksun olarak gördüğümüz söz konusu proje, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve yasal mevzuata aykırı olması nedeniyle uygulanabilir olmadığı gibi yarımadanın doğasına zarar verecek ve kamu yararı taşımayan bir projedir.  TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak, bilgi birikimimizi kentimizin kalıcı çıkarları için kullanmak, sermayenin saldırılarına karşı kentimizi ve doğamızı korumak toplumsal sorumluluklarımızdandır. Bugünden sonra da sürece ilişkin yaşanacak gelişmelere bağlı olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup başta üyelerimiz olmak üzere, tüm İzmir halkını ve ilgili bütün kurumları bu sorumluluğa ortak olmaya, doğal ve kültürel varlıklarımızın korunması doğrultusunda iradelerini ortaya koymaya davet ediyoruz.

ÇEŞME TURİZM PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU