‘Cargill yasası anayasaya aykırı’

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

'Cargill yasası anayasaya aykırı'

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) – Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın , Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 14 Şubat'ta kabul edilen Cargill'e af getiren yasa önerisinin anayasanın 138. maddesinde yer alan "Yasama ve yürütme mahkeme kararlarına uymak zorundadır" hükmü ile 10. maddesinde yer alan "Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" hükmüne aykırı olduğunu söyledi. ZMO Başkanı Günaydın, "tarım arazisinde izinsiz gerçekleştirilmiş yatırımlara bir yıllık yeni bir af süresi getiren" yasa teklifinin "açıkça hem hukuka hem de ülke ve ulus yararlarına aykırı olduğunu" da belirterek yaşanan süreci şöyle özetledi:

**Kamuoyunda Cargill Yasası olarak bilinen ve "verimli tarım arazilerinin izinsiz ve hukuka aykırı biçimde işgal edilmesi" eylemlerine af getiren 5578 sayılı kanun 9 Şubat 2007 tarihinde yasalaştı. * Cargill bu yasanın sağladığı af olanağından yararlanmak amacıyla aynı gün başvuruda bulundu ve Bursa Valiliği 20 Şubat 2007 tarihinde bu başvuruya izin verdi. *Valilik işleminin iptali için Bursa idare mahkemelerinde açılan iptal davaları devam ederken dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 'in açtığı dava sonucunda 19 Şubat 2007 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla yasanın yürürlüğü durduruldu. **Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu karar ile artık yasal dayanağı kalmamış bulunan Valilik işlemi hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesi'nce 23 Mart 2007 ve 3. İdare Mahkemesi'nce de 8 Kasım 2007 tarihlerinde iki ayrı "yürütme durdurma" kararı verildi. * Anayasa Mahkemesi ve idare mahkemeleri kararlarıyla "hukuka aykırılığı" belgelenen ve kanıtlanan valilik izin işleminin ortadan kalkmasına karşın, Cargill'in bu kez "tarım arazisinde izinsiz gerçekleştirilmiş yatırımlara bir yıllık yeni bir af süresi getiren" yeni bir yasa teklifi hazırlandı. Teklif TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Cumhuriyet / 22.02.2008