‘Cargill için yine hukuk değiştiriliyor’

‘Cargill için yine hukuk değiştiriliyor’

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) ve Tema Vakfı, Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilen “Toprak Koruma Yasa Teklifi” ile “işgal ettiği verimli tarım arazisini betonlaştıran Cargill için bu kez ülke hukukunun değiştirildiğini” bildirdi.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) ve Tema Vakfı, Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilen “Toprak Koruma Yasa Teklifi” ile “işgal ettiği verimli tarım arazisini betonlaştıran Cargill için bu kez ülke hukukunun değiştirildiğini” bildirdi.

Ortak açıklamada, “Yargı kararlarını yok sayıp dinlemeyerek, işgal ettiği verimli tarım arazisini betonlaştıran Cargill, bu kez ülkenin hukukunu değiştiriyor denildi. İşgal ettiği verimli tarım arazileri için Cargill’e 9 Şubat 2007’de çıkarılan bir yasa ile af getirildiği, Cargill’in de Bursa Valiliği’nden izin aldığı ve “hukuk dışı yatırımına” ‘meşruiyet’ kazandırmak istediği kaydedilen açıklamada, bu izne karşı Bursa idare mahkemelerinde davalar açıldığı, yasanın da cumhurbaşkanı tarafından iptal edilmesinin ardından, Anayasa Mahkemesi’nin “yürürlüğün durdurulması” kararı verdiği anlatıldı. Cargill’in mahkeme kararlarına aykırı yatırımlarının kurtarılması amacıyla yeni bir af getiren yasa teklifinin 14 Şubat 2008’de Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndan geçirildiği belirtilerek, bu teklifin yasalaşması ile “tarım arazisinde izinsiz gerçekleştirilmiş yatırımlara hukuksallık kazandırmak amacıyla” bir yıllık yeni bir af süresi getirildiğinin altı çizildi. Açıklamada, “Bu düzenleme, açıkça hukuka aykırı olduğu gibi, ülke ve ulusun geleceğinin güvencesi olan verimli tarım arazilerinin talanına yol açacaktır” denildi.

Anayasa’ya aykırı
Teklifin, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve idare mahkemelerince verilmiş olan yargı kararlarına uymayan ve onları geçersiz kılan niteliği olduğu ve bu haliyle Anayasa’nın 138’inci maddesindeki, “Yasama ve yürütme mahkeme kararlarına uymak zorundadır” hükmü ile hiçbir biçimde bağdaşmadığı ayrıca, “bir tüzel kişiliğe ayrıcalık tanıdığı” için Anayasa’nın 10’uncu maddesine de aykırı olduğu hatırlatıldı.
Teklifin, “verimli tarım arazilerinin talanını hızlandıracağı” uyarısı yapılan açıklamada, “Hukuka ve toplum yararlarına aykırı olan bu teklif, bir yabancı firma yararını gözetirken, ulusal bağımsızlığımızla da bağdaşmamaktadır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)