BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye‘deki mekansal/yönetsel örgütlenmenin çeşitli düzeylerde önemli sorunlarının bulunduğu bilinmektedir. Yerel yönetim birimleri içinde en öne çıkan kurunlar olarak belediyeler bu sorunların en yoğun yaşandığı birimlerdir…

…TBMM‘de yasalaşma aşamasında olan; yerel yönetimlere ilişkin yönetsel düzenlemeler yapan, ilçe sınırlarını değiştiren , yeni ilçeler kuran ve 2000 nüfus altındaki belediyelerin bu statüsünün sona erdirilmesini ve köy/mahalle haline gelmesini amaçlayan bu yeni düzenlemenin özenli bir değerlendirmesinin yapılması gereklidir.

Bununla birlikte mevcut iktidar, çoğu önemli düzenlemede başvurduğu gibi, bu düzenlemeyi de, geniş kamuoyu ve uzman çevrelerle paylaşmadan, kapalı kapılar ardında hazırlamış ve yasalaştırma yoluna gitmiştir.

Söz konusu düzenlemeye konu olan yerleşme sayısı dikkate alındığında, yapılan düzenlemenin sağlıklı bir değerlendirmesini yapabilmenin dikkate değer zaman alacağı açıktır. Bununla birlikte, TMMOB Şehir Plancıları Odası bu aşamada aşağıdaki görüşleri kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görmüştür.

1. Başta belediyeler olmak üzere, yerel yönetim yapılarımızın akılcı hale getirilmesine yönelik kapsamlı düzenlemelere gerek duyulmaktadır.

2. Bununla birlikte, bu tür düzenlemelerin ilgili tüm kesimlere açık ve kamuoyunun bilgilendirildiği bir ortamda yürütülmesi, farklı çözümlerin tartışılmasına olanak verecek biçimde yapılması gerekmektedir.

3. Mevcut iktidar, birçok alanda olduğu gibi bu alanda da, tartışmaya ve bilgilenmeye olanak vermeyen bir yaklaşımla sorunu çözmeye yönelmiştir. Bu haliyle, antidemokratik bir süreç daha işletilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

4. Söz konusu antidemokratik yaklaşımın en çarpıcı yönü, belediyelerin kuruluşunda izlenen, yerleşmede yaşayanların görüşüne başvurulması ilkesinin söz konusu belediyelerin statüsünün sona erdirilmesi sürecinde dikkate alınması bir yana, gerekli bilgilendirme yapılmadığı görülmektedir.

5. Söz konusu süreçte belediyelerin lağvedilmesinde görünürde dikkate alınan tek kriterin nüfus olması, belediye kurulma sürecinde olduğu gibi, sağlıklı bir yaklaşımın geliştirilmediğini göstermektedir.

6. Bilindiği gibi yerel yönetimlere ilişkin düzenlemelerin yerel seçimlerin yapılmasından en az bir yıl önce bitirilmesi Anayasal bir zorunluluktur. Mevcut iktidar bu sürenin dolmasına kısa bir süre kala bu düzenlemeyi gündeme getirerek sağlıklı bir tartışma zeminini ortadan kaldırmıştır.

7. Anayasa Mahkemesi‘ne gidilmesi ve buradan çıkabilecek bir bozma kararı bir yıl sonra yapılacak yerel yönetim seçimlerini de karmaşa içine itme olasılığını taşımaktadır.

8. Yerel yönetim seçimlerine kısa bir süre kala yapılan bu değişiklikler, yeni ilçe kurulması, mevcut ilçeleri birleştirme ve sona erdirme uygulamaları doğal olarak kamuoyunda iktidarın yerel seçim stratejisinin bir parçası olarak görülmesine yol açmaktadır.

9. Yerel seçimlere bir yıl kala yapılan bu düzenleme, gerek bu yerleşmelerde yaşayan seçmenlere gerekse ilgili belediye ve İl Özel İdareleri‘ne yönelik bir haksızlıktır. Birçok seçmen, bir yıl sonra uygulamalarından haberdar olmadığı yerel yöneticiler için oy kullanmak zorunda kalacaktır.

İzleyen günlerde, TMMOB Şehir Plancıları Odası, yukarıda sıraladığımız kaygılar çerçevesinde sürecin takipçisi olacak, gerekli girişimlerde bulunacak ve daha kapsamlı bir değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacaktır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu