Büyükşehirler duyarsız

6 Eylül 2008 – Yenigün

[SONER ÇAĞLAR]

Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, İzmir’de yüzde 60 oranında ruhsatsız bina var ve gecekondulaşma çok fazla…
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşarı Sabri Özkan Erbakan, Bornova Rotary Kulübü’nün Ege Palas Otel’de düzenlediği toplantıda, İzmir fayında 6.5 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremin, kentte 127 bin binanın yıkılmasına ve 41 bin insanın can vermesine yol açabileceğini belirtti. İzmir’de 16 deprem istasyonunun kurulduğunu anlatan Erbakan’ın üzerinde durduğu ikinci önemli nokta ise, belediyelerin depremle mücadelede görevlerini yeterince yerine getiremediği oldu. Çünkü deprem riskinin tahmini için nüfus ve bina stokuna ait detaylı verilerin elde edilmesi ancak ‘kent bilgi sistemlerini’ oluşturulmasıyla mümkün. Büyükşehir Belediyeleri ile Belediye Kanunları, 5216 sayılı Kanunla özellikle Büyükşehir Belediyelerine doğal afetler konusunda çok önemli görev, yetki ve sorumluluklar yüklendiğini hatırlatan Erbakan, şunları söyledi: “Maalesef, deprem bölgelerindeki Büyükşehir belediyelerimiz bu çalışmaları biraz geriden takip ediyor. İzmir’de de maalesef son derece fazla bir gecekondulaşma var. Yapıların da sağlıklı olduğunu sanmıyorum. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre yüzde 60 ruhsatsız bina var. Mutlaka rehabilite edilmesi gerekiyor.”
Kadifekale yıkılmalı
İzmir’de heyelan bölgelerinin de bulunduğuna dikkat çeken Erbakan, şöyle devam etti: “Mesela Kadifekale… Biz onlara TOKİ tarafından konut yaptık ama maalesef o konutları terk etmiyorlar. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevi… Kadifekale bölgesindeki evlerin tamamının yıkması gerekiyor. Yıkıp rekreasyon alanı yapması lazım. Yabancılar bize, ‘sizin fakirleriniz en güzel yerde ama zenginleriniz en kötü yerde yaşıyor’ diyor. Kadifekale tabi,  en güzel manzaradan İzmir’e bakıyor. Diğer taraftan zenginlerimiz Çin Seddi gibi kıyılarda oturuyorlar. Kıyıdaki binaların özelliklerini de bilmiyorum ama İzmir’de ciddi sıkıntı var gözüküyor. Binaların tekrardan elden geçirilmesi gerekiyor. Belediye Başkanlarının bu konuda çok hassas olması gerekiyor. Kaçak yapıya fırsat verilmemeli.”
Depremle mücadele konusundaki kargaşanın belediyelere verilen yetkilerden kaynaklandığını öne süren Erbakan, “Eğer Belediye Başkanlarını bu işin ehli kişilerden seçmezsek, biz bu ülkede bu faciaları her zaman yaşarız. Ülkemizin deprem ülkesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Her an her şey olabilir” dedi.
Hasarlı okullar onarılmalı
İzmir’de yaşanan hasarlı okulların açıklanmaması konusuna da değinen Erbakan, şöyle devam etti: “Güçlendirmeler kısmen oldu. Tabi okullar açıldıktan sonra bunun olması bir anlam ifade etmiyor, daha önceden yapmalıydık. Vilayetin buna tedbir alması lazım. İl Özel İdaresi’ne 282 tane okulun güçlendirilmesi gerektiği bildirildi. Güçlendirmelerin yapılmasında geç kalınmış. Bakanlık olarak bir yıl içerisinde bütün ödeneği kullanmışız ve üstümüze düşen görevi yerine getirmişiz. Güçlendirme parasını versinler, biz de elimizden geleni yapalım.”