Büyükşehir, ulaşımın anayasasını hazırlıyor

Başkan Aziz Kocaoğlu, kentin trafikteki 2025 yılına dek hedeflerinin belirleneceğini söyledi

Yeni Asır – 07.03.2007{nomultithumb}

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununa çözüm bulmak için harekete geçti. İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı ile uyumlu, İzmir Kentsel Bölge Ulaşım Ana Planı'nın çalışmaları başladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, bu çalışma ile İzmir'in ulaşım anayasasını hazırlayacaklarını belirterek, "Kent içi ulaşımda yaşanan sorunları ve darboğazları çözümlemeyi amaçlıyoruz. Kentin 2025 yılına kadarki ulaşım hedeflerini ve ihtiyaçlarını belirlemiş olacağız" dedi.

Yol haritası olacak
Ulaşım Ana Planı sayesinde, kentte ulaşım ve trafik altyapı ve işletmeciliğinin yeniden düzenleneceğini kaydeden Kocaoğlu, "Toplu taşıma sistemlerine öncelik verileceğini bildirdi. Kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak ve birbirleriyle tutarlı olacak yeni düzenlemeler, kent yaşamını büyük ölçüde kolaylaştıracak" diye konuştu. Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İzmir, ulaşım anlamında tarihinin en büyük atılımı içinde. Bir yandan metro ağını genişletecek çalışmaları, bir yandan kentin iki yakasını birleştirecek Hafif Raylı Sistem Projesi'ni yürütüyoruz. Otobüs ve deniz ulaşımında standartları yükseltiyoruz. Bu arada yaptığımız ve yapacağımız alt ve üstgeçitler, yeni yollar, yeni kavşaklarla da şehir içi trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmaları bilimsel bir anlayışla şekillendirecek, vizyon oluşturacak bir yol haritasına ihtiyacımız vardı. İşte hazırladığımız İzmir Ulaşım Ana Planı, yol haritamız olacak."
Çalışmaların temel ilkeleri ve teknik ayrıntıları belirlenerek, iki yıllık bir program oluşturulacak. İzmir Ulaşım Ana Plan Raporu'nun oluşması sırasında her aşamasında gereken ilgili kurum ve kamuoyunun görüşlerine başvurulacak. Şu anda çalışma, ulaşım ve trafik sistemleriyle ilgili araştırma, değerlendirme, bilgi-veri düzeni kurma ve mevcut verilerin toplanması aşamasında. Ayrıca kentin genel yapısı, karayolu ulaşımı, belediye otobüs işletmesi, raylı sistem işletmesi, deniz ulaşımı, yeni katılan yerleşimlerin toplu taşım araçları, şehirlerarası terminaller ve belediye terminalleri aktarma merkezleri, kent içi yük taşımaları, ara toplu taşım işletmeciliği, bisiklet ve altyapısı ile yaya ulaşımı mercek altına alınacak.

 

Planda neler öngörülüyor?
* Ulaşım ve trafik sistemleriyle ilgili araştırma, değerlendirme, bilgi-veri düzeni kurma çalışmaları yürütmek
* İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında ulaşıma yönelik eşgüdüm ve yönetimsel düzenleme olanakları yaratmak
* Sosyo-ekonomik yapıyı ve İzmir halkının kent içindeki hareketlerine ilişkin davranışsal özelliklerini araştırıp saptamak.
* Ulaşım talep analizlerini belirlemek
* Sağlıklı bir denetim ortamı yaratmak
* Ulaşım altyapısı ile ilgili analizler yapmak ve teknik, ekonomik, toplumsal standartlarını tespit etmek
* Bu projelere ilişkin kurumsal sorumluluk alanları ve uygulama önceliklerini belirlemek