Büyükşehir otoparkta ısrarcı

Bilirkişi raporunda yer alan “Ağaçlar kesiliyor, doğal denge bozuluyor” ifadesine dayanaksız diye itiraz edildi

<Fatih YAPAR>
Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta 590 araçlık yeraltı otoparkı için alınan yürütmeyi durdurma kararına ve bilirkişi raporuna itiraz etti.
Doğal dengeyi bozduğu gerekçesi ile yürütmesi 1. İdare Mahkemesi tarafından durdurulan yeraltı otoparkı için belediye hukukçuları karşı tez hazırladı. Hem mahkeme kararına hem de bilirkişi raporuna itiraz eden belediye, kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Hazırlanan rapora geçtiğimiz hafta içinde meclisten geçirilen otopark kullanım planı de eklenirken bilirkişinin belirttiği ‘ağaçların kesiliyor, doğal denge bozuluyor’ açıklaması da dayanaksız olarak nitelendirildi. Yeraltı otoparkı’nın eski pavyon binalarının temellerinin yerine yapıldığı için toprak yapısında bir bozulmaya neden olmayacağı ileri sürülen karşı raporda kesilmesi planlanan 7 ağaç ile taşınan ağaçların ekonomik değerlerinin olmadığı vurgulandı.
Kurul kararı var
Yapılan otoparkın kurul kararına uygun olduğu ve uygulamaların tamamında yasal yolların kullanıldığı belirtilen raporda 2. Derece Doğal SİT olan bölgenin üzerinde yapılan otoparkın kamu hizmeti taşıdığı için engel teşkil etmeyeceği belirtildi. Ayrıca Otoparkın üstünün tekrar yeşil dokusunun korunacağı araç girişinin fuara girmeden kapıların birinden tünel halinde yapılacağı anlatıldı. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun bizzat incelediği raporda öte yandan araçların yeraltına alınarak yer üstündeki araç yoğunluğunu azaltacağı belirtildi.
Yenigün- 27.06.2007