Büyükşehir Çevre Düzeni Planı’na İPTAL istiyor

İzmir’de süren altın madeni-baraj tartışması, kent planlamasını da karıştırdı.

UTKU BOLULU İzmir DHA

Efemçukuru’nda Tüprag A.Ş.’nin 2011’de işletmeye açacağı altın madeni Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ÇED olumlu raporu almasına karşın, Çamlı Barajı ÇED raporu alamaması nedeniyle 2009 Yerel Seçimleri öncesi altın ve su tartışması çıktı. Çevre ve Orman Bakanlığı ile bu ÇED raporu nedeniyle karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık tarafından hazırlanan Manisa-Kütahya-İzmir 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Çamlı Barajı’na yer verilmemesi üzerine konuyu yargıya taşıdı.

Kasımda dava açılmıştı
Önce plana askı süresinde itiraz edildi. Ancak, Çevre ve Orman Bakanlığı itiraza yanıt vermedi. Bunun üzerine yasal süreyi geçirmek istemeyen Büyükşehir Belediyesi 2009 Kasım’ında plan iptal davası açtı. Davanın Danıştay 6. Dairesi’nde görülmeye başlanmasından sonra plan iptali için Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de iptal davası açtı. Şehir Plancıları’nın iptal istemi gerekçeleri arasında da Çamlı Barajı’nın planda gösterilmemesi de yeraldı. Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada Danıştay 6. Dairesi Çevre Düzeni Planı’nın yürütmesinin durdurulması istemini kabul etmedi. İptal davası ise sürüyor.

Kaynak: Milliyet Ege – 24.05.2010{nomultithumb}