Büyükşehir, 11 hissedara 82 milyon lira ödeyecek

ERTAN GÜRCANER (HABER MERKEZİ)

Asliye Hukuk Mahkemesi'ni kararı Yargıtay'dan dönmezse, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23.5 milyon harcanan projenin yaklaşık 3.5 katı olan parayı hak sahiplerine verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir mühendislik hatası sonucu, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki amfitiyatronun arka bölümünün bir kısmını, belediyeye ait saha yerine yanındaki özel mülkiyet arazisine yaptığı ve bunun maddi faturasının da çok ağır olduğu ortaya çıktı.
Sözkonusu 45-50 metrekare civarındaki alanı kapsayan 74 bin 688 metrekare büyüklüğündeki arazinin hak sahibi 11 hissedarı, dava açarak "kamulaştırmasız el atma" işlemi yaptığı gerekçesiyle belediyeyi mahkum ettirdi. Şimdi tüm gözler Yargıtay'a çevrildi. Yargıtay kararı onarsa Büyükşehir Belediyesi hak sahiplerine, sözkonusu rekreasyon alanı ve tesisler için harcadığı 23 milyon 520 bin TL'nin yaklaşık 3.5 katı olan 82 milyon 156 bin lira para ödemek ve tüm araziyi kamulaştırmak zorunda kalacak. Böylece yapılan büyük hata sonucu Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük kamulaştırmasız el atma bedelini de ödemiş olacak.ıÜü Davayı açanların avukatlarından Suat Sert, "Eğer belediye Yargıtay onamasına rağmen bu parayı ödemezse, yeni bir dava açarız. O zaman da ödenecek tutar, bugün çıkandan çok daha yüksek olur. Bu konuda daha önce verilmiş çok sayıda emsal karar var" dedi.
İddiya göre, hazırlanan rekreasyon projesi araziye yerleştirilirken hata yapıldı ve yanlışlıkla belediye arazisinin sınırları aşıldı ve vatandaşın arazisine taşıldı. Bunun üzerine amfitiyatro arkasındaki alanı kapsayan arazinin hak sahibi 11 hissedarı Sidal İnce, Ayşe Ayşen İnce, Sıdıka Seda İnce Tercioğlu, Fatma Süreyya Arıkan, Makbule Sayra Muran, Mustafa Murat İnce, Güneş Tavus, Serpil İnce, Şerife Şakire Orçun, Sanem Çubukçuoğlu ve Fatma Zehra Aydıner, belediyeye karşı dava açtı. 11 hissedar, açtıkları dört ayrı "alacak, tapu iptali ve tescil, kamulaştırmasız el koyma"dan kaynaklanan tazminat davasında 12'şer bin TL talep etti. Dört ayrı dava, İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleşti. Dava çerçevesinde yapılan keşiflerde, arazinin bir kısmının iş makinalarıyla düzeltilerek doğal yapısının bozulduğu, özellikle antik tiyatro inşaatının bir kısmının özel arazi içinde yapıldığı da bilirkişi raporunda yer aldı. Mahkeme de, Büyükşehir Belediyesi'nin maliyeti 23 milyon 520 bin TL olan Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve buz pateni salonu yapımında özel araziye kamulaştırmasız el attığına karar verdi. Mahkeme, toplam 245 bin metrekare üzerinde kurulu projede mülk sahiplerine ait 74 bin 688 metrekarelik arazinin bir bölümüne kamulaştırmasız el atıldığını belirtti.

KULLANIM ENGELİ
Mahkeme, imar planında rekreasyon alanı, ağaçlandırılacak alan ve açıkhava tiyatrosu içinde kalan söz konusu arazinin, kalan kısımlarının davacı mülk sahipleri tarafından kullanımlarının engellendiğini belirledi. Bu nedenle davacıların arazideki paylarına düşen miktarların ayrı ayrı iptali, davalı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verdi. Dava konusu taşınmazın değeri ise 82 milyon 156 bin 800 TL olarak tespit edildi. Buna karşın davacıların her bir dava için 12 bin TL talep etmesini dikkate alan İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, şimdilik 12 bin TL'lik kısmın yasal faiziyle birlikte Büyükşehir Belediylesi'nden alınıp hak sahiplerine hisseleri oranında verilmesine karar verdi. Mahkeme, davacıların fazlaya ilişkin haklarının, yani 82 milyon 156 bin 800 TL'lik kısmın saklı tutulmasına hükmetti. İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını Büyükşehir Belediyesi ve davacılar temyize götürdü. Yargıtay kararı onaylarsa Büyükşehir Belediyesi hak sahiplerine 82 milyon 156 bin TL'nin tamamını ödemek zorunda kalacak.

'Daha yüksek bir meblağ çıkabilir'
Davayı açan hissederların avukatlarından Suat Sert, "Mülk sahipleri yaklaşık 30 yıl kamulaştırma yapılmasını bekledi. Amfitiyatro yapılırken taşınmaza el atıldı. Biz de 12 bin liralık kısmi dava açıp hakkımızı da saklı tuttuk. Taşınmazın değeri 82 trilyon 156 milyar 800 bin lira olarak belirlendi. Yargıtay mahkeme kararını onadığı takdirde dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunacağız. Eğer belediye parayı öderse tekrar dava açmayacağız. Ama ödemez, Yargıtay onamasına rağmen geciktirirlerse bunu yeni bir dava konusu yapıp ikinci bir dava açacağız. O zaman da bugünkünden daha yüksek bir meblağ ortaya çıkacak. Ankara'da Dikmen Vadisi projesi kapsamında açılan davalarda mahkeme, kısmen el atmalarda tamamının bedelinin ödenmesi yönünde karar verdi. Buz pateni pistinin olduğu bölgelerde de el atma söz konusu. Onlar içinde ayrı davalar açıldı" dedi.

"Belli kısmına imar verilebilir"
Büyükşehir Belediyesi eski Hukuk Müşavirlerinden ıÜüEnis Dinçeroğlu, "Rekreasyon alanı içinde tapulu mülklere özensiz bir şekilde el atan idarenin yapmış olduğu kamulaştırmasız el atmadır. Tabi ki arta kalan yani tecavüz edilen yerin dışında kalan mal, asıl sahipleri açısından hiçbir şekilde işe yaramayacağından tecavüz edilen yer az bir kısım dahi olsa böyle bir dava belediyenin büyük gelir kaybına neden olacaktır. Rekreasyon alanı, imar planlarında değiştirilip belli bir kısmı imara açılabilir. Bunun sonucu olarak da tecavüz edildiği kadar yerin bedeli belediye tarafından davacıya ödenecektir ya da bu işi sorumsuz bir şekilde özensiz bir şekilde yer tesliminden ruhsatına kadar verenlerin hepsinin müteselsif sorumluluğu aranacaktır. Burada kamu zarara uğratılmıştır" dedi. Bazı hukukçular ise, belediyenin Yargıtay kararı çıkana kadar amfitiyatronun özel mülkiyet arazisinde kalan bölümünü yıkıp, buradan çekilmesi halinde davanın düşebileceği söyledi.

 

Kaynak: Yeni Asır – 14.12.2010