Büyük şehirlerde bisikletli ulaşım devreye sokulacak

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla günlük hayatta ve bürokraside önemli değişiklikler yapılacak

ZAFER ŞAHİN (ANKARA)

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2010-2020 yılları arasını kapsayan "Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi" hazırladı. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla devreye sokulacak strateji, günlük hayatta ve bürokraside önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Özellikle büyükşehirlerde "bisikletli ulaşım" devreye sokulurken, yeni yapılacak tüm binalara "enerji kimlik belgesi" adıyla "kimlik kartı" hazırlanacak. Ege ve çevresinde büyük potansiyelin olduğu rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisinden en üst düzeyde yararlanılması planlanıyor. Kriterler devreye girdiğinde çöplerin bile atılma şekli değişecek.
Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi'nde enerjiden ulaştırmaya, sanayiden tarıma kadar çeşitli alanlarda 10 yıl içinde kısa, orta ve uzun vadeli atılacak adımlar sıralanıyor. Sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla geliştirilen politikalardan bazıları şöyle sıralandı:

BİNALARA KİMLİK
Hidrolik ve rüzgar olmak üzere tüm yerli kaynaklardan, temiz üretim teknolojileri ve en iyi teknikler kullanılarak üst düzeyde faydalanılacak. Yeni binalarda 'Enerji Kimlik Belgesi" uygulamasına başlanılacak. Yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji sistemlerine öncelik verilecek. İnşaat alanı 20 bin metrekareye kadar olan binalarda 10 yıl, inşaat alanı 20 bin metrekare ve daha büyük binalarda 15 yılda geri kazanılması durumunda bu sistemler yapılacak.
Yeni yapılacak olan ve kullanım alanı bin metrekarenin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve benzeri konaklama amaçlı konutlar harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde güneş enerjisi toplayıcıları ile sistemler desteklenecek.
Kamu kuruluşlarının mevcut bina ve tesislerinde enerji tüketiminde iyileştirme sağlanacak.
2023 yılına kadar toplam elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji payı yüzde 30'a çıkarılacak. Bu çerçevede teknik ve ekonomik hidrolik potansiyelimizin tamamı değerlendirilecek, rüzgarda 20 bin MW ve jeotermalde 600 MW elektrik üretim kapasitesine ulaşılacak. Enerji sektöründe 2020 yılına kadar yüzde 7 karbondioksit emisyon sınırlaması potansiyeli hedeflenecek.

ÇEVRE DOSTU
Yük ve yolcu taşımacılığında demiryolu ve havayolunun payının ve kapasite kullanım oranının artırılması için planlar geliştirilecek.
Kısa mesafeli deniz ve göl taşımacılığı desteklenecek. Şehirlerde bisiklet gibi çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasına ve yaya ulaşımına imkan veren düzenlemeler özendirilecek.
Büyükşehirlerde metro ve hafif raylı sistemler ile toplu taşıma sistemleri yaygınlaştırılacak. Yük ve yolcu taşımacılığında yüzde 2 olan demiryolu ve denizyolunun payı artırılacak ve havayolu taşımacılığı desteklenecek. Yılda bin TEP üzerinde enerji tüketen tüm sanayi kuruluşlarında enerji yöneticisi atanacak. 2012 sonuna kadar 104 düzenli depolama tesisi kurularak, belediye atıklarının yüzde 76'sı düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek. Yerleşmelerde ve binalarda yağmur suları biriktirilerek değerlendirilecek. Atık sular yeşil alanlarda kullanılacak.

Kaynak: Yeni Asır – 21.05.2010 {nomultithumb}