Bursa’da renkli bir sempozyum vardı…

Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Sağlıklı Kent Planlama konulu uluslararası katılımlı City and Health Symposium Bursa'da gerçekleştirildi. 7-8 Haziran 2007 tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde şehir plancıları, mimarlar, tıp doktorları ve diğer meslek mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği..

etkinlikte, Ruşen Keleş'in oturum başkanlığında meslektaşımız Bülent Tanık tematik bir konuşma yaptı. Isabel Leon Candelario'nun Küba deneyimlerini aktardığı sunuşun ardından, Erhan Demirdizen'in yönettiği oturumda İstanbul Gülsuyu ve Gülensu Mahalleleri dayanışmacı atölye deneyimleri aktarıldı.

Sabine Horlitz ve Oliver Clemens'in Filistin Köyü Ayn Hawd'a ilişkin yarışma projesi deneyimini aktardığı sunuşun ardından, Cevat Geray'ın yönettiği oturumda Cengiz Bektaş bir konuşma yaptı. İlk günün sonu ve ikinci günün başında Bilim Kurulu'nca sempozyuma kabul edilen bildirilerin sunuşunun ardından, Şube başkanımız Tolga Çilingir'in yönettiği oturumda, Stephanie Fox Avustralya'dan, Litvanyalı Jonas Jakaitis ve N. Paliulis de Başkent Vilnius'tan sağlıklı kent deneyimlerini aktardılar. Michael Künzel'in Berlin, Khaled Tadmori'nin Beyrut'un savaş sonrası Yeniden İmarı konulu bildirileri ilgi çekti. Daha sonra ard arda düzenlenen panellerde Oktay Ekinci, Binnur Öktem, Yiğit Evren, Odamız Bursa Şube Başkanı Raşit Tuna, Melih Türa, Erdem Saker, Melih Ersoy, Odamız Yönetim Kurulu üyesi Fikret Zorlu, Didem Yılmaz, Mustafa Bozbey gibi isimler konuştular.

İkinci gün ikinci oturumun açılışında söz alan Tolga Çilingir, yurt dışı deneyimlerine geçilmeden önce Türkiye'deki "sağlık ve kent" ilişkilerinden söz etti. İzmir'de bir yandan EXPO 2015 adaylığı için ileri sürülen "herkes için sağlık" teması ile dünya gündemine girmeye çalışan İzmir'in, sahip olduğu dünyaca ünlü sağlık kenti antik Allianoi'yu sular altına bırakmaya hazırlanıyor olmasındaki çelişkiye dikkat çekti.