BU ARAZİ ORMAN MI?

1959 YILINDA ORMAN MÜDÜRÜLÜĞÜ MAHKEMEYE BAŞVURUP SORDU

48 yıldır, 33 hakim tarafından 150 duruşma, 30 keşif yapılmasına karşın
bu soruya cevap bulunamadı. Davanın daha ne kadar süreceği de meçhul

Yeni Asır – 08.03.2007{nomultithumb}

Manisa Orman İdaresi tarafından 1959 yılında açılan kadastro davası, iki yerel mahkeme tarafından 48 yıldır karara bağlanamadı. Mahkemede 48 yılda 150 oturum yapıldı, geçici olanlarla birlikte 33 hakim değişti. Ama arazinin orman statüsünde olup olmadığı yönünde bir türlü karar çıkmadı.
Manisa'da Orman İşletme Müdürlüğü, Muradiye sınırları içindeki 6 bin 500 dekarlık Çullu Çiftliği'nin orman arazisi olduğunu iddia ederek 1959 yılında Manisa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kamulaştırma davası açtı. Kadastro kayıtlarında 221 parsel olarak geçen arazi için taraflar, şahitler dinlendi; keşifler yapıldı.
Fakat 1968 yılına kadar geçen 9 yılda karar alınamayınca, dava, yeni kurulan Kadastro Mahkemesi'ne devredildi. Burada da asil ve geçici görevli 12 hakim, 1985 yılına kadar duruşmaları sürdürdü. Hukuki sürecin uzamasından bıkan davalı Haydar İçin, aynı yıl arazinin bütün hisselerini Tunç Ali Boztepe'ye satarak davadan ayrıldı. İstanbul'da serbest meslekle uğraşan, satın aldığı arazide de soğuk hava deposu kurmak ve konservecilik yapmak isteyen Boztepe, bu kez araziyi mera olarak kullanan bölge halkı ile de karşı karşıya geldi.
Mahkemeye hava fotoğrafları, bölgedeki ağaçların karakteristik ve yaş özellikleri sunuldu. Ancak yapılan keşiflerle arazinin ormanlık alana dahil olup olmadığı konusunda karar verilemedi. Geçici görevlendirmeler ile birlikte toplam 33 hakim değiştiren ve her değişen hakim ile birlikte yeniden keşif yapılan arazinin davası 48 yılda gerçekleşen 150 celsede sonuca ulaştırılamadı. Son duruşması 20 Aralık 2006 tarihinde yapılan davanın bir sonraki oturumu 15 Mart 2007 tarihine ertelendi.

Devleti şikayet etmem
Yıllarca süren ve bir türlü sonuçlanmayan dava 67 yaşındaki Tunç Ali Boztepe'yi de yıldırdı. 22 yıldır bütün davaları takip eden Boztepe, artık planladığı tesisleri yapmaktan vazgeçti. Bundan sonra kararın lehine çıkması durumunda araziye eğitim vakfı kuracağını ya da bir eğitim kurumuna bağışlayacağını söyleyen Boztepe, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açmam öneriliyor. Ama ben devletimi şikayet edemem. Bunun için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilen davalar tazminatla sonuçlanıyormuş; ama ben bunu yapamam, devletimi şikayet etmem" dedi.
Boztepe, "Yıllar önce geçirdiğim kalp rahatsızlığı sonrası doğa ile başbaşa yaşayabilmek için Türkiye genelinde arazi arayışına girdim. Manisa'daki bu arazi konumu itibariyle çiftlik ve soğuk hava depoları kullanımı için uygundu. Araziyi 1985 yılında diğer hissedardan satın aldım. Araziyi satın aldığım tarihte süren dava, avukatlara göre bir yılda sonuçlanabilecekti. Sonraki yıllarda süren mahkemelerde yerel mahkemeden karar çıkmadı. 22 yıldır her duruşmaya katılıyorum, ama artık yoruldum" diye konuştu.

DAVA İLE İLGİLİ KİM, NE DEDİ?
Baro Başkanı Remzi Demirkol
Artık bitirilmeli

"Türkiye'de Kadastro Mahkemeleri son 10 yılda çok hızlandı. Artık davalar 1970 öncesi gibi 30 ve üzeri yıllar sürmüyor. Bu arazi davasının bu kadar uzaması ise, biz hukuk adamları ve taraflar açısından üzüntü verici. Fakat kadastro davaları, ceza davaları gibi değil. Yani bu davalarda zaman aşımı söz konusu değil. İnanıyorum ki hakimler en iyi ve en doğru kararı bulabilmek için çalışıyorlar. Ben kendi açımdan artık bu davanın son zamanlarına geldiği kanaatindeyim. Tabi ki dosyayı açıp inceledikten sonra kararlar alınıyor. Ama bu dava daha fazla uzamadan artık bitmeli diye düşünüyorum…"

Orman İşletme Müdürlüğü
Sonuçlanması çok zor
Davada bugüne kadar bir çok kez bilirkişi incelemesi yapıldı. Kadastro mahkemeleri ceza mahkemeleri gibi değil. Onlarda da zaman aşımı oluyor, ancak bu davalar zaman aşımından etkilenmiyor. Mahkeme heyeti karar verse de taraflar kararı temyiz etme hakkına sahipler. Bu davanın sonuçlanması çok zor…

Muradiye Köyü sakinleri
Ne ilk, ne son olacak
Gecikmiş adalet, adalet değildir iddiasını savunuyoruz. Ancak Türkiye'de bunun gibi uzayan davalar da var. Bizim dava ne ilk ne de son olacak. Bizler de kararı merakla bekliyoruz. Çünkü tarım arazisi olarak işlediğimiz araziler de var.

Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Semra Öncü
Bizim de yerimiz var
Hazine'den bize tahsis edilen kampus alanın bir kısmı Çullu Çiftliği içinde kalıyormuş. Bu nedenle biz de müdahil olarak dava açtık. Burası hazineden bize tahsis edildiği için binalar yaptık. Dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu yerlerimizi korumak için de gereken ne ise yapacağız. Kampus alanından bir metre bile kaybetmek istemiyoruz.