‘Bornova metro hattı çevre düşmanıdır’

TAYFUN KELEŞ (Yeni Asır – 15.08.2007){nomultithumb}

Ege Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, Ege Üniversitesi kampus içinden geçen metro hattının yapım aşamasında, ağaçların kesilmesi nedeniyle, bu çalışmayı bilim dışı ve çevre düşmanı olarak nitelendirdi. Metroya yapılan 3.5 kilometrelik ilave hattın yaklaşık 2 kilometrelik bölümünü oluşturan kampus geçişinin kamu vicdanına, ekolojik dengelere, bilime ve ortak akla ters olarak projelendirildiğini ifade eden Kantarlı, hattın yapım aşamasında çok sayıda çamlık ve zeytinlikte büyük tahribatlar olacağını belirtti.

İki sorumlu
Dünkü basın açıklaması sırasında öğretim üyeleri, kesilen ağaçlardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ni protesto ettiler. Hattın yapımında ortaya çıkan ihmaller için Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu olarak gösteren Kantarlı, ağaçlık alanlarda meydana gelen tahribata engel olmadığı için de Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nü sorumlu tuttu. Kantarlı, "Yapım sırasında ortaya çıkacak gürültü, eğitim ve araştırmayı olumsuz etkileyecektir. Bu olumsuz durumu önlemek rektörlüğün görevidir. Ancak rektörlük projenin bu haliyle uygulanmasına onay vermiş, alternatif güzergahlar önermeyerek ihmalkar ve sorumsuz davranmıştır" diye konuştu.