Bodrum Yarımadası’nın Geleceği Sempozyumda Tartışılacak

TMMOB tarafından 6-7-8-9 Mart 2008'de Bodrum'da gerçekleştirilecek BODRUM YARIMADASININ ÇEVRESEL VE YAPISAL GELECEĞİ SEMPOZYUMU için geri sayım sürüyor. Sempozyumda program da belli oldu. Bodrum Azka Otel ve Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyum kapsamında, 10 oturumda çevreden imara, altyapıdan afet yönetimine, turizmden kültüre çok farklı konularda Yarımada'nın sorunları masaya yatırılacak.

TMMOB BODRUM YARIMADASININ ÇEVRESEL VE YAPISAL GELECEĞİ SEMPOZYUMU

PROGRAM

06/03/2008                                  1. GÜN

10:30 – 11:50                               Açılış Konuşmaları
                                                    Semayi YAMAN (TMMOB Bodrum İKK Sekreteri)
                                                    Mehmet SOĞANCI (TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı)
                                                    Prof. Dr. Şener OKTİK (Muğla Üniversitesi Rektörü)
                                                    Mazlum AĞAN (Bodrum Belediye Başkanı)
                                                    Lütfi YİĞENOĞLU (Muğla Valisi)

12:00 – 13:00                               Öğle Yemeği

13:00 – 15:00                              1. Oturum
KONU                                      Bodrum Yarımadasında Yerel Yönetimlerin Vizyonları
OTURUM BŞK.                          Prof. Dr. SELMİN TUFAN

-Bodrum Yarımadasının Çevre Sorunları: Yarımada'da Yaşayanların Bakış Açısıyla Değerlendirmeler
Doç. Dr. Bayram Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Bora Süslü, Yrd. Doç. Dr. Sibel Cengiz, Doç. C. Mehmet Baydur

-Bodrum’da Kamusal Hizmetlerin Sunumu Sorunu: Mevcut Yönetsel Modellerin Geçerlilik Düzeyi Yada Yeni Bir Kurumsal Model Gereksinimi
Doç. Dr. Firuz Demir Yaşamış

-Yerel Yönetim Seçim Sistemi Üzerine Bir Analiz: Bodrum Örneği
Bilge Kağan Şakacı, H.Hakan Hozikligil

-Yabancılara Toprak Satışı, İmar-Rant İlişkileri
A. Fahri Özten (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

-Çekirge Sürüsünün Göz Diktiği Yarımada/Bodrum
Hüseyin Ülkü

-Turizm Kentinin Sosyolojik Analizi ''Bodrum Örneği''
Ünal Bozyer

15:00 – 15:30                               Çay, Kahve arası

15:30 – 17:30                              2. Oturum
KONU                                      Bodrum Yarımadasının Planlama Sorunları ve Öneriler
OTURUM BŞK.                          Prof. Dr. MEHMET ATILGAN

-Bodrum Yarımadasında İmar Durumu ve Gelecek Adına Düşünceler
Ö.Ergun Mutluay

-Bodrum Yarımadası Planlama Sürecinde Korunması Gereken Kültür ve Tabiat Varlıklarının Durumu
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bakır

-Ülkemizdeki Planlama Süreci ve Bodrum'a Etkileri
Vildan Tekin, Banu Özberk, Mehmet Türk (Şehir Plancıları Odası Bodrum İlçe Temsilciliği)

-Yarımadanın Gelecek Projeksiyonlarına Dair Yapılmış ve Yapılacak Tüm Plan ve Çalışmalarının İrdelenmesi
Mahmut Yıldırım ( Mimarlar Odası Bodrum İlçe Temsilciliği )

-Bodrum Yarımadası Nasıl Planlanmalı?
Yrd. Doç. Dr. Tolga Çilingir (Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı)

-Bodrum Yarımadasına Denizden Bakış
Gündüz Nalbantoğlu, M. Faruk Okuyucu, Arif Yılmaz (İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi)

17:30 – 20:00                               Kokteyl

07/03/2008                                  2. GÜN A 

10:00 – 12:00                              3. Oturum
KONU                                      Bodrum Yarımadasının  Planlama Sorunları ve Önerileri
OTURUM BŞK.                          Prof. Dr. ERHAN V.KÜÇÜKERBAŞ

-Bodrum Yarımadasının Kentsel ve Çevresel Planlamasında, Peyzaj Planlama
Hülya Yolcubal (Peyzaj Mimarları Odası Muğla İl Temsilciliği)

-Bodrum Açık ve Yeşil Alan Sisteminin Ekolojik Ağ Olarak Yıllar İtibarı İle İzlenmesi Belirlenmesi ve Planlanması
Dr. E. Figen Dilek

-Bilgi Sistemlerinin Bodrum Yarımadası’nın Yapısal Planlama ve Yönetimine Katkısı
Prof. Dr. Yalçın Arısoy

-Bodrum'u Nasıl ve Neden Korumalı ve Kurtarmalıyız ?
Funda Erkal, Selim Çağrı Vural

-Bodrum Türkkuyusu Mahallesi Üzerine Yapılan Kentsel Mekan Analizinin Gelecekteki Kentsel Tasarım Çalışmalarına Katkısı
Dr. Devrim Yücel Besim

-Bodrum Yarımadası’nı Tasarlamak
Serhat Celep

12:00 – 13:00                              Öğle Yemeği

13:00 – 15:00                              5. Oturum
KONU                                      Bodrum Yarımadasının  Alternatif Gelişim Önerileri
OTURUM BŞK.                          Doç. Dr. SEMAHAT ÖZDEMİR

-Bodrum İçin Bilişim Okulu Önergesi: Fransa Brest örneği
Yrd. Doç. Dr. Turan Erman Erkan

-Bodrum Yarımadasında Turizm Gelişiminin Etkileri ve Gelecek Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ferhan Gezici, Yrd. Doç. Dr.Ayfer Yazgan Gül, Dr.Elif Alkay

-2000'li Yıllarda Bodrum Yarımadasında, Sürdürülebilir Turizm ve Kalkınmaya Yönelik Yeni Yaklaşım ve Fırsatlar
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürdal

-Bodrum'da Yat İmalatı ve Sorunları
Fuat Turan ( Gemi Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği)

-Bodrum Yarımadası Su Altı Kültür Mirası
Yrd. Doç.Dr.Harun Özdaş

-Yassıada Sualtı Arkeopark Projesi
Dr. Sezgin Göymen

15:00 – 15:30                              Çay, Kahve arası

15:30 – 17:30                               7. Oturum
KONU                                      Bodrum Yarımadasının Atıksu  ve Katı Atık Sorunları ve Çözüm Önerileri
OTURUM BŞK.                          Prof. Dr. ATİLLA ULUĞ

-Arıtılmış Evsel Atıksuyun Değerlendirilmesi ve Tekrar Kullanımı
Ufuk Altınbaş Koşkan

-Bodrum Yarımadasında Atıksu Yönetimi Çerçevesine Mevsimsel Nüfus Değişkenliği, Bireysel Arıtma Tesisleri ve Gezinti Tekneleri
Prof. Dr. Bilsen Beler Baykal, Yük. Müh. Ayşe D. Allar

-Bodrum Katı Atık Yönetim Modeli
Dr. E.Figen Dilek

-Bodrum Kent Merkezinde Katı Atık Toplanması, İmhası ve Geri Kazanımı İle İlgili Saptama ve Öneriler
Funda Eroğlu Zaim, Dr. Devrim Yücel Besim

-Katı Atık Alanlarından Yer Altı Suyu ve Toprağa Olan Sızıntıların Jeofizik Özdirenç ve EM-VLF Yöntemi İle Belirlenmesi ve İzlenmesi
Doç. Dr. M. Ali Kaya, Prof. Dr.Gülçin Özürlan

19:30                               Akşam Yemeği

07/03/2008                                  2. GÜN B 

10:00 – 12:00                               4. Oturum
KONU                                      Bodrum Yarımadasının Depremselliği ve Gerekli Önlemler
OTURUM BŞK.                          Prof. Dr. ATIL BULU

-Deniz Sismik Verileri Işığında Bodrum Yarımadası ve Civarının Depremselliği
Prof. Dr. Atilla Uluğ, Yük. Müh. Nilhan Kaşer

-9 Temmuz 1956 Güney Ege Deprem Dalgasının Güney Ege Adaları ve Güney Batı Anadolu Kıyıları ve Bodrum Yarımadasındaki Etkileri Üzerine Araştırma-II
Yük. Müh. Tarık Eray Çakır, Doç. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner

-Bodrum Yarımadası Zeminlerinin Sıvılaşma Potansiyeli
Yrd. Doç. Dr. Gürkan Özden, Yük. Müh. Tarık Eray Çakır, Taner Uslu

-Bodrum Yarımadasının Depremselliği ve Deprem Tehlikesinin Risk Potansiyeli
Yük. Müh. Dilek Kepekçi, Yük. Müh. Mehmet Yılmazer

-Bodrum Yarımadasının Jeolojisi, Yarımadayı Tehdit Eden Doğal Afetler ve Doğal Afetlerden Korunma Yolları
Zeynep Aydın, Hüseyin Deniz (Jeoloji Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği)

-Bodrum Yarımadası Bütünleşik Afet Yönetimi: Riskler, Çalışmalar, Düşünceler ve Gelecek
Yük. Müh. Tarık Eray Çakır, Ersan Can, Erkan Demirayak, İ. Siret Bali Yük. Müh. M. Özgür Yağcı, Yük.Müh. Namık Esen Yağcı, Şenol Altuntaş(İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği)

12:00 – 13:00                               Öğle Yemeği

13:00 – 15:00                               6. Oturum
KONU                                      Bodrum  Yarımadasının Depremselliği ve Gerekli Önlemler
OTURUM BŞK.                          Prof. Dr. ERGUN KARACAN

-Bodrum Yarımadası ve Yakın Çevresinin Depremselliği
Dr. Doğan Kalafat, Yavuz Güneş

-Yerel Ölçekte Deprem Ağlarının Önemi ve Depreme Hazırlık
Yavuz Güneş, Dr.Doğan Kalafat

-Betonarme Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesi
Prof. Dr. Uğur Ersoy

-Bodrum Yarımadasında ki Yapı Sorunlarının İrdelenmesi
Yük. Müh. M. Özgür Yağcı, Yük. Müh. N. Esen Yağcı, Yük. Tarık Eray Çakır, İ. Siret Bali Erkan Demirayak, O. Ersan Can, Şenol Altuntaş (İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği)

-Temel Afet Bilinci ve Hasar Azaltıcı Önlemlerle İlgili Bodrum Yarımadası Özelinde Yapılan Örnek İki Çalışma
İ. Siret Bali, Erkan Demirayak, Yük. Müh.Tarık Eray ÇAKIR, Osman Ersan Can, Şenol Altuntaş, Yük. Müh. M. Özgür Yağcı, Yük. Müh.Namık Esen YAĞCI (İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği)

15:00 – 15:30                               Çay, Kahve arası

15:30 – 17:30                               8. Oturum
KONU                                      Bodrum Yarımadasının Su Sorunları ve Ekoloji
OTURUM BŞK.                          Prof. Dr. OĞUZ YILMAZ 

-Bodrum Yarımadası Su Durumu
Prof. Dr. Atıl Bulu

-Bodrum Yarımadasının Su İhtiyacı ve Çözümleri
Sibel Coşkun, Çoşkun Çatalkaya, Funda Kara, Ramazan Kartal (Jeoloji Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği)

-Bodrum Yarımadasının Su İhtiyacı ve Çözümleri
Mehmet Arif Demirer

-Sulak Alandan Su Tüketen Alana: Milas Tuzla Sulak Alanı Üzerine Düşünceler
Yrd. Doç. Dr. Alpay Tırıl, Hülya Yolcubal

-Bodrum Yarımadasında Kentsel Gelişim ve Bitkiler
Prof. Dr. Ertan Tuzlacı

-Etno Botanik Miras ve Yerli Meyve Mirası
Dr. Füsun Ertuğ

19:30                               Akşam Yemeği

08/03/2008                                  3. GÜN A 

10:00 – 12:00                               9. Oturum
KONU                                      Bodrum Yarımadasının Elektrik Sorunları ve Yenilenebilir Enerjinin Kullanımı
OTURUM BŞK.                          CENGİZ SÜZÜK

-Bodrum Yarımadasının Elektrik Tarihçesi, Enerji Sorunları ve Çözüm Önerileri
Beyhan Özerdoğan, İsmail Sever, M.Ali Timurhan, Yıldıray Özmen, Sefa Pişkinleblebici (Elektrik Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği )

-Bodrum Yarımadasının Rüzgar Potansiyeli ve Değerlendirilmesi
Kemal Ulusaler ( Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı )

-Bodrum Yarımadasının Ağaçlandırılmasında Rüzgar Enerjisi Destekli Damlatma Sulama Yönteminin Uygulanması
Yrd. Doç.Dr. Hüseyin Özden

-Türkiye Açısından Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yeri
Doğan Özgezgin

-Bodrum'da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Pasif, Aktif ve Hibrit Kullanım Yöntemleri Üzerine Araştırma
Yük. Mim. Arda Karasu

-Fotovoltaik Teknolojisindeki Gelişmeler Işığında Yerele Uyarlanabilen Güneş Enerjisi Sistemi ile Yapıların Enerji İhtiyacının Karşılanması
Cüneyt Karaloğlu

12.30-13.30                               Öğle arası

08/03/2008                                  3. GÜN B 

10:00 – 12:00                               10. Oturum
KONU                                      Bodrum Yarımadasında Ulaşım, Eğitim ve Sağlık Sorunları
OTURUM BŞK.                          Doç. Dr. ÇETİN CÖMERT

-Yaya Hareket Alanları
Doç. Dr. Kemal Selçuk Öğüt, Mustafa Tanış

-Küçük Ölçekli Yerleşimlerde Ara Toplu Taşıma Sistemleri
Mustafa Tanış,

-Bodrum Yarımadasında Eğitim Sorunları
Necip Yılmaz

-Biz de Bodrum'da Yaşıyoruz
Ummahan Aslan (Bodrum Engelliler Derneği)

-Bodrum'da Engelsiz Yaşam
Erol Savumlu (Bodrum Sağlık Vakfı )

-Bodrum Yarımadasının Çevresel ve Yapısal Geçmişi: İlkçağda Halikarnassos
Doç. Dr. Ergun Laflı, Prof. Dr. Binnur Gürler

12.30-13.30                               Öğle Arası

14.00-18.00                                Forum
FORUM YÖNETİCİSİ PROF. DR. KOREL GÖYMEN  

09/03/2008                                  4. GÜN 

10:00 – 16:00                               YARIMADA GEZİSİ