Bodrum Yarımadası Planı Komisyonumuz Gündeminde

Şubemiz etkinlik alanında bulunan Bodrum Yarımadası için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanarak onaylanan 1/25000 ölçekli Bodrum Yarımadası KTKGB Çevre Düzeni Planı hakkında görüş geliştirmek üzere Şubemiz Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonumuz toplantıya davet edildi. Söz konusu planın iptali için Mimarlar Odası ve yerel.. belediyelerce yargıya başvurulmuştu. Halen Odamız Bodrum Temsilciliği'nin  açılan davaya müdahil olma talebi bulunuyor.  
Davadaki müdahillik gerekçelerinin oluşturulması ve planın incelenmesi amacıyla Şubemiz Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonu 31 Mart Pazartesi Günü saat 18:30'da Şubemizde toplantıya davet edildi.