Bodrum Yarımadası Planı Komisyonda…

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlatılan 1/25000 ölçekli Bodrum Yarımadası Çevre Düzeni Planı'na ilişkin olarak Bodrum Temsilciliğimizin, önceden açılmış olan davaya müdahil olma istemi, Şubemizde Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonumuzca değerlendiriliyor. 18 Nisan 2008'de toplanan komisyon, planı ve plan hükümlerini.. tartıştı. Komisyon, plan hakkında bir rapor hazırlayarak gerekli prosedürü tamamlayacak.