Bodrum Yarımadası 1/25000 ÇDP hakkında Temsilcilik raporları

Bodrum İlçe Temsilciliğimiz tarafından, Muğla Bodrum Yarımadası 1/25000  ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları çerçevesinde Bodrum Yarımadası’nda planlama sürecinde yaşanılan sorunlar ve oluşturulacak çözümlere ilişkin genel yaklaşımlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na rapor halinde sunmuşlardır…

Konu ile ilgili yazışmaları aşağıda iki yazı halinde bulabilirsiniz.

Yazı 1Yazı 2 (indirmek için sağ tıklayıp hedefi farklı kaydet'i seçmelisiniz.)