Bodrum Çevre Planı’na itiraz

Mimarlar Odası Bodrum Şube Başkanı Bülent Bardak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanan Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi, 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın iptali için itiraz dilekçesi verdiğini söyledi. Bardak, Mimarlar Odası Bodrum Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Mimarlar Odası Bodrum Şubesi'ni temsilen itiraz dilekçesini Ortakent-Yahşi belediyesine 5 Temmuz'da teslim ettiğini belirtti. Bakanlığın itiraz dilekçesine 1 ay içerisinde cevap vermemesi durumunda dilekçenin "ret" edildiği anlamına geleceğini belirten Bardak, itiraz dilekçesinde, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onaylayarak, Bodrum Yarımadası belediyelerine gönderdiği ve belediyelerin askıya çıkardığı, Muğla Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi, 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, plan araştırma ve açıklama raporları ile plan hükümlerinin ilgili kurullar tarafından incelendiği ve Çevre Düzeni Planı'nın, çalışmalar gerçek anlamda olgunlaşmadan onandığı ve askı sürecinin başlatıldığının tespit edildiğini" ifade ettiklerini belirtti.
Dilekçede, şöyle denildi: "Plana itiraz ediyor, Bakanlığınızca yapılmış olan onaylama işleminin iptal edilerek planlama çalışmalarının hem hukuki hem de toplumsal açıdan yeterli olgunluk ve uzlaşma seviyesine ulaşıncaya kadar sürdürülmesini, Yarımada yerel yönetimleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunun Yarımada'nın geleceğine dair her tür sorunun yanıt bulması ve fikir birliğinin oluşmasını sağlayacak demokratik katılımcı bir planlama yönteminin eksiksiz organize edilmesini talep ediyoruz."

Haberekspres 11.07.2007{nomultithumb}