Bölgesel Gelişme Planı tartışmaya neden oldu

{nomultithumb}Kalkınma Kurulu'nda ilk tartışma yaşandı. Kentin geleceÇine yön verecek Ön Bölgesel Gelişme Planı'nın aceleye getirildiÇi öne sürüldü. Eleştirileri Vali Köksal yanıtladı

UTKU BOLULU İzmir DHA 27.12.2006

İzmir Kalkınma Ajansı'nın 2007 ve 2008 yıllarını kapsayan Ön Bölgesel Gelişme Planı, Kalkınma Kurulu'na sunuldu. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Uzmanı Murat Kara üyeleri bilgilendirdi, İzmir için 2007 yılında 25 milyon YTL ayrıldıÇını belirtti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda tartışma çıktı. Vali OÇuz KaÇan Köksal'ın başkanlıÇındaki ajansın yönetim kurulu tarafından onaylanan, kentin geleceÇini şekillendirecek planın eksiklikleri olduÇu, aceleye getirildiÇi savunuldu.
Kalkınma Kurulu Üyesi Ali Nail Kubalı, DPT'nin amacının planı kısa süre içinde kendilerine onaylatmak olduÇunu söyledi. Kubalı, "Bir haftada hazırlanamaz. 50 yıldır yapılmayan bir şeyi 1 haftada yapmamız mümkün deÇil. On defa ölçelim, bir defa biçelim. Ayrıca, İzmir için ayrılan 25 milyon YTL projeler için yetersiz" dedi.
Bir diÇer üye Atıl Akkan de eleştirdi. Akkan, "Kalkınma Kurulu, bürokrasinin emri altında çalışan bir kurul deÇil. DPT'nin 'Zaman kısa. Ben yaparım olur biter' anlayışı çok yanlış. Kentin geleceÇine yön verecek planın enine boyuna konuşulması gerekir. Planda İl Genel Meclisi'nin, Büyükşehir'in yapacaÇı işler var. Bu kaynak israfı olur. Yeni bir toplantıda tartışılmalı" diye konuştu.
Eleştirilere Vali Köksal yanıt verdi. Köksal, planın görüşlere göre son halini alacaÇını dile getirdi, şunları söyledi: "Bu bir ön çalışma taslaÇıdır. Hukuki geçerliliÇi yok. Planın tam şeklini alması için bir süre daha verilebilir. İlle de bu şekliyle olsun demiyoruz. Tartışarak mükemmeli yakalayalım. Herkes daÇarcıÇında ne varsa söylemeli. Ne kadar çok fikir varsa ajans da o kadar başarılı olur" dedi. Konunun ocak başındaki olaÇanüstü toplantıda görüşülmesine karar verildi, böylece Kalkınma Kurulu'ndaki ilk kriz önlendi.
Ayrıca, Ticaret Odası tarafından gündeme getirilen İzmir Tarihi Kent Merkezi'nin UNESCO'nun dünya mirası listesine alınması önerisinin ajans çalışmaları arasında yer alması da oybirliÇiyle kabul edildi.