Bizim için önemli gün

03.05.2007

Bizim için önemli gün

İzmir Alsancak Limanı'nın önemi tartışılmaz.
Konum itibarıyla Ege Bölgesi üretiminin dünyaya açılan kapısı olan bu limandan, bölge ihracatının yüzde 90'ı, Türkiye'nin toplam ihracatının ise yaklaşık üçte biri gerçekleştiriliyor.
Doğal limanı ile bölgede avantajlı bir konuma sahip limanımızdan, geleneksel olarak Ege Bölgesi'nin zengin ham ya da işlenmiş tarım ürünleri ihraç ediliyor.
Ancak liman, günümüzde Ege Bölgesi'nin gelişen sanayisine de hizmet veriyor.
Bölge sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddenin ithalatının artması, ihraç edilen sanayi ürünlerinin çeşitlenmesiyle İzmir Limanı iki yönlü dış ticaret için önemli bir kapı haline geldi.
Ne var ki bu önemli liman son yıllarda hep büyük sıkıntılarla boğuştu.
Artan trafiğe cevap veremez hale geldi.
İzmir'e düzenli seferler yapanlar kadar, yükleme ve boşaltma için uğrayan gemiler de liman altyapısı ve hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle açıkta demirli halde uzun süre sıra beklemek zorunda kalmaya başladı.
Zaman kayıpları deniz taşıma maliyetlerini ister istemez yükseltti.
Armatörler de, uzun beklemelerden dolayı sıkışıklık zammı uygulamaya başladı.
Dahası bazı armatörler bekleme sürelerinden dolayı seferlerini durdurdu.
Bu arada, süregelen operasyonel sıkıntılar, ihracatçı ve ithalatçıları İzmir Limanı dışında arayışlara zorladı.
Nitekim bazı uluslararası taşıyıcılar ve taşıma işleri organizatörleri, ihracat ve ithalatçılarının yüklerini zamanında gönderebilmek kaygısı ile daha rahat çalışılabilen limanları alternatif olarak sunmaya başladılar.

Kaderimizi etkileyecek
Anlayacağınız…
İzmir Limanı'nda son senelerde yaşanmakta olan sıkıntılar, doğrudan ihracat faaliyetini engelleyen boyutlara ulaştı.
O nedenle, bugün yapılacak özelleştirilme hamlesi hepimizi umutlandırıyor.
Türkiye'nin en önemli limanlarından biri olan İzmir'in, özelleştirme sayesinde tam kapasite ile çalışmaya başlayıp, yıldızının parlayacağını umuyoruz.
Zaten ihaleyi kazanan grubun, şartname gereği öncelikle limanın kapasitesini artırması ve liman derinliğini 9 metreden 14 metreye çıkarması, bu yatırımlarını da 5 yıl içinde tamamlaması gerekiyor.
Sözkonusu şartların yerine getirilmesi halinde, limana 10 bin tonluk büyük konteyner gemilerinin yanaşması mümkün olacak.
Böylece, limanın kapasitesi yetmediği için Avrupalı armatörlerin yaptığı sıkışıklık zammı nedeniyle mağdur olan ihracatçılar da rahatlayacak.
Ayrıca…
Körfezin taranmasından sonra Yunanistan'ın Pire Limanına kaptırdığımız büyük konteyner gemilerinin taşıdığı yükü, tekrar geri alma imkanını yakalamayı da bekliyoruz.
Bu nedenle bugün gözümüz kulağımız Ankara'da..
Oradan gelecek haberler, bölgemizin geleceğini derinden etkileyecek çünkü..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osman GENÇER{nomultithumb}