Bir çukurumuz daha oldu

 

{nomultithumb}Kültürpark yeraltı otoparkına durdurma

EGEÇEP dönem sözcüsü Cangı: ’’İzmir 1. İdare Mahkemesi otopark hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi’’
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Dönem Sözcüsü avukat Arif Ali Cangı, İzmir Kültürpark yer altı otoparkı hakkında İzmir 1. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirterek, kararın hemen uygulanmasını istedi.
Cangı, yaptığı yazılı açıklamada, tarihsel süreç içinde İzmir kentine kazandırılmış, kent merkezindeki tek kentsel yeşil alan olan ve 2. derece doğal sit olarak tescilli Kültürpark’a, yer altı otoparkına olanak sağlayan imar planı değişikliği hakkında İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin, yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ifade etti.
Otoparkın yapılabilmesi için Konak Belediye Meclisi tarafından kabul edilen 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine, duyarlı meslek odaları ve yurttaşlar tarafından itiraz edildiğini kaydeden Cangı, şu bilgilere yer verdi:
’’Hiç olmazsa açılan davalarda ’mahkemelerin kararı beklensin’ uyarılarımıza aldırış edilmeden, çok yoğun bir inşai faaliyet yürütülmüştür. Şimdiden Kültürpark, Kültürpark olmaktan çıkmış şantiye alanına dönmüştür. Şimdiye kadar yapılan çok büyük yanlıştı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından inşaatın sürdürülmesi, İzmir’e karşı işlenebilecek en büyük suç olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’ndan beklediğimiz, Kültürpark yer altı otoparkı inşaatını hemen durdurması, inşaat alanını eski hale getirme çalışmalarını başlatmasıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, kamu yararından yana bir yönetimin yapması budur.’’

Gazete Yenigün 24.12.2006