Bergama davası karara kaldı

Bergama davası karara kaldı

Bergama Ovacık Altın Madeni’ne verilen son açılma ruhsatının iptali davasının duruşması görüldü. Bergama’daki madenin 16 yılı bulan öyküsünün tartışıldığı duruşma karara kaldı. Duruşmada davacı olan kişi ve kurumlar adına konuşan Av. Arif Ali Cangı, 1997 yılındaki kesinleşmiş Danıştay’ın “Siyanürle yapılan altın madenciliğinde kamu yararı yoktur” içerikli kararının ardından tartışması bitmesi gereken altın madenciliğinin, ülkeyi yönetenlerin de madencilerden yana tavır takınması sonucu günümüze kadar geldiğini aktardı. Mahkemeler tarafından verilen kararların hukuka karşı hile sayılabilecek yöntemlerle hep işlevsiz hale getirildiğini belirten Cangı, son olarak zamanın ABD Büyükelçisi Eric Edelman’ın ricası ile düzenlenen imar planlarının, mahkemece iptal edilmesi sonrasında yaşananların da bunun bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Altın madeni işletme amaçlı tesis edilen imar planlarının iptali için açılan davada, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından “…üst ölçekli makro bir plana dayanmayan ve birinci sınıf gayri sıhhi müessese olan işletmenin, çevresel etkilerinin fiziksel olarak işletme alanı ve mülkiyet ile sınırlı tutularak yapılan bir planda düzenlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle…” iptal edildiğini aktaran Cangı, bu aşamada bir kez daha idarenin yargı kararlarını etkisizleştirme operasyonunun devreye girdiğini kaydetti.

Hukuk yaralanmadan

İdarenin madene yeni bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdiğini belirten Cangı, “Bergama Altın Madeni sürecinde artık sıradanlaşan, ancak bizleri ziyadesiyle üzen ve dehşete düşüren ‘yargı kararını etkisizleştirme operasyonu’ ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ruhsatın verilmesinin tek amacı, yargı kararının bağlayıcılığından kaçmaktır” diye konuştu.

Bergama köylülerinin avukatı Senih Özay “Halk kızgın… Bergamalılar yorgun ama kızgın… Avukatları yılmış değil. Doğanın, insanların, çocukların, ölümlerin artışı, başlayan kanserler, kadınların göğüslerinin alınması üzere hukukun idamı davamızda; siz sayın yargıçların yüreğinde yara açmak istiyorum” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Evrensel / 28.11.2007