Belediyelerin istila planı

CHP, AKP’nin yeni rant alanları yaratmada sınır tanımadığını söyledi

Belediyelerin istila planı

“Kentsel Dönüşüm” yasa önerisi ile belediye sınırları içindeki TSK’ye ait tesislerin de yer aldığı tüm alanlar, potansiyel kentsel dönüşüm alanı haline getirilecek.

MURAT KIŞLALI

ANKARA – AKPnin, son olarak TBMM İçişleri Komisyonundan geçirerek genel kurul gündemine aldığı Kentsel Dönüşüm yasa önerisi ile belediye sınırları içindeki TSKye ait te-sislerin de yer aldığı tüm alanlar, potansiyel kentsel dönüşüm alanı haline getirilecek. Mevcut sakinlerinden alınarak yüksek rant ödeyenlere terk edilecek. Kentin çevresindeki alanlar da kentsel dönüşüme konu edilebilecek. Eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller belediyelere devredilecek.

CHP milletvekilleri Rıza Yalçınkaya, Hulusi Güvel, Ali Oksal ve Abdülaziz Yazar; AKP Milletvekili ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar tarafından hazırlanıp çok sayıda değişikliğin ardından genel kurul gündemine gelen Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile ilgili yazdıkları karşı oyda, şu ifadelere yer verdiler:

AKP hukuku dolanıyor: Bir türlü yasalaştırılamayan Kentsel Dönüşüm önerisinin önemli bazı maddelerini Belediye Yasasının içine yerleştirerek belediyelerin karşılaşmış olduğu güçlükleri, hukuku devre dışı bırakarak ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Sahibinden alıp rantçıya: Kentin her köşesi dönüşüm alanı ilan edilebilecek ve kentin istenilen bölgesi ya da parseli, mevcut sakinlerinden alınarak yüksek rant ödeyenlere terk edilir hale gelebilecektir.

Yükseklik ve yoğunluğu belirleyecek: Hiçbir kayıt ve koşula bağlı olmaksızın, kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yapılacak yapıların yükseklik ve yoğunluğunu belirleme yetkisinin de belediye meclisine verilmiş olması, kamu yararına ve planlama ile şehircilik ilkelerine aykırıdır.

Tarım alanları da alınacak: Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş olan tarım alanları yasallaştırılmış ve meşrulaştırılmış olacaktır.

Belediyeler merkezin üstüne çıkacak: Önerideki Kentsel dönüşüm alanları içinde yer alan kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir hükmü ciddi sürtüşmelere yol açacak.

Kıymetli binalar talan edilecek: Kent merkezlerinde kalan çok kıymetli bina, arsa ve arazilerin kentsel dönüşüm ve gelişim adı altında bir talana tabi tutulma olasılığının varlığı hiç de yadsınacak bir durum değildir.

Kaynak: Cumhuriyet – 08.06.2010 {nomultithumb}